Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (777985755)

Rozpoczęcie: 11 sierpnia 2020 o 14:00.
Zakończenie: 15 sierpnia 2020 o 21:20.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Wielki Odpust Kalwaryjski odbędzie się w tradycyjnej formie. O szczególnym zachowaniu bezpieczeństwa podczas Odpustu i formach ostrożności u organizatora, lub na stronie internetowej Sanktuarium.

ZAPRASZAMY!

Plan wydarzenia


PROGRAM:

11.08.2020 r. (wtorek)

14:00 – Poświęcenie szat Matki Bożej w Kościele i Procesja do Kaplicy Domku Matki Bożej

14:45 – Kazanie przy Kaplicy Domku Matki Bożej i procesja z figurą Matki Bożej Zaśniętej do Kościoła

17:15 – Różaniec na galerii

18:00 – Msza Święta na galerii – przewodniczy kaznodzieja odpustowy Ojciec Piotr Reizner

20:30 – Uzdrowienie chorych – módl się za nami. Nabożeństwo uzdrowienia

12.08.2020 r. (środa)

  6:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pannie

                 Przyjmowanie i witanie grup pielgrzymkowych

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele

16:00 – Koncert orkiestry kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma)

17:15 – Różaniec na galerii

18:00 – Msza Święta na galerii – przewodniczy Ksiądz Biskup Edward Kawa ze Lwowa

20:30 – Nabożeństwo Maryjne na galerii i Procesja z figurą Matki Bożej  Zaśniętej przy zapalonych świecach

13.08.2020 r. (czwartek)

  6:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pannie 

  6:45 – Przeniesienie Figury Matki Bożej Zaśniętej z Kościoła na plac kościelny

  7:00 – Msza Święta na galerii

  8:00 – Dróżki Pogrzebu Matki Bożej z kazaniami

ok. 9:00 - Podczas Dróżek Msza Święta w Kaplicy Domku Matki Bożej  – kaznodzieja odpustowy

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kościele

15:30 – Msza Święta w Kościele przy Ołtarzu Matki Bożej z kazaniem

16:00 – Koncert orkiestry kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma.

16:30 – Msza Święta w Kościele przy ołtarzu Matki Bożej z kazaniem

17:15 – Różaniec na galerii

18:00 – Msza Święta na galerii – przewodniczy Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam Szal

20:45 – Andrzej Głowienka – “Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – Oratorium ku czci Świętego Jana Pawła II – prawykonanie

14.08.2020 r. (piątek) 

  6:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  7:00 – Dróżki Pana Jezusa z kazaniami

ok.9:00  - Podczas dróżek Msza Święta w Kaplicy Grobu Matki Bożej

  9:00 – Dróżki Pana Jezusa z kazaniami dla młodzieży

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kościele

15:30 – Msza Święta w Kościele przy ołtarzu Matki Bożej z kazaniem

16:00 – Koncert orkiestry kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma)

16:30 – Msza Święta w Kościele przy Ołtarzu Matki Bożej z kazaniem

17:15 – Różaniec na galerii

18:00 – Msza Święta na galerii – przewodniczy Ksiądz Biskup Krzysztof Chudzio

20:30 – Dziękczynienie Bogu i ludziom – koncert zespołu FIORETTI WSD Franciszkanów

23:00 – Procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej do kaplicy Świętego Rafała, przy Kaplicy kazanie

24:00 – Msza Święta Prymicyjna na galerii – neoprezbiterzy franciszkańscy; homilię wygłosi Ojciec Prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Ojciec Marian Gołąb

15.08.2020 r. (sobota)

  6:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  6:30 – Przeniesienie Figury Matki Bożej Wniebowziętej z Kaplicy Świętego Rafała do Kościoła

  7:00 – Msza Święta na galerii

  9:00 – Msza Święta w Kościele przy Ołtarzu Matki Bożej z kazaniem

12:00 – Suma Odpustowa na galerii z Procesją Eucharystyczną na zakończenie Uroczystości odpustowych pod przewodnictwem Metropolity Przemyskigo Księdza Arcybiskupa Adama Szala przy udziale Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Ojca Mariana Gołąba 

16:00 – Msza Święta w Kościele przy Ołtarzu Matki Bożej

18:00 – Msza Święta w Kościele przy Ołtarzu Matki Bożej

20:30 – Różaniec i Apel Maryjny


Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej KalwaryjskiejObraz Matki Bożej

Sanktuarium kalwaryjskie to także miejsce w którym, wraz z kultem Męki Pańskiej w klasztornym kościele odbiera swój kult cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. W XVIIw. słynący łaskami obraz Matki Bożej swoją cześć odbierał we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim. Przed obrazem modlili się między innymi hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Książę Jarema Wiśniowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski. W tym kościele znajdował się także cudowny obraz św. Antoniego. Kiedy w roku 1672 Turcy zdobyli twierdzę kamieniecką, w kościele Franciszkanów urządzili stajnie i wszystkie święte paramenty wyrzucali; obraz św. Antoniego, który miał czynić różne „psoty” Turkom za sprofanowanie kościoła, wyrzucono z kościoła, jednak kilkakrotnie cudownie wracał na swoje miejsce w ołtarzu. Ostatecznie obraz spalono, obraz Matki Bożej natomiast, na rozkaz tureckiego komendanta, wyrzucono do rzeki Smotrycz.

Z przybyciem obrazu do Kalwarii wiążę się legenda, która mówi, iż nieopodal rzeki mieszkał pewien starzec, któremu przyśniła się Matka Boża, która nakazała obraz odnaleźć i zanieść do Kalwarii. Starzec odnalazł obraz, owinął malowidło w płótno i wyruszył w drogę. Na noc zatrzymał się w Samborze. W zajeździe, w którym nocował, obraz schowano do skrzyni, na której sypiał syn właścicieli. W nocy niewidzialna siła miała trzy razy zrzucić chłopca ze skrzyni. Zbudzeni krzykiem rodzice otwarli skrzynię i wtedy ujrzano, że obraz jaśnieje niezwykłą światłością. Na wieść o tym zbiegli się mieszkańcy, modlili się i chcieli zmusić starca, by zostawił obraz w mieście. Ten jednak odmówił i mieszczanie procesjonalnie przenieśli obraz do Kalwarii.

Źródła historyczne nie podają wiadomości o losach obrazu, wiadomo, że franciszkanie kamienieccy chcieli obraz odzyskać i rozpoczęli starania w tym kierunku. W zabiegach tych nie byli osamotnieni, z żądaniem zwrotu obrazu wystąpił także biskup kamieniecki, komisarze twierdzy i sami mieszkańcy. Kategorycznie jednak sprzeciwił się temu syn fundatora Kalwarii Stanisław Fredro, kasztelan krakowski, był członkiem komisji powołanej do przejęcia Kamieńca od Turków. Całą sprawę skierowano do kapituły prowincjalnej, która odbywała się w Kamieńcu w 1717 r. Kapituła poleciła, aby komisarze zwrócili się do Stanisława Fredry z prośbą o zwrot obrazu. Wizerunek jednak pozostał w Kalwarii, gdyż syn fundatora twierdził, że jego ojciec, Andrzej Maksymilian Fredro, wykupił obraz od Turków i przeznaczył do kościoła w Kalwarii, gdzie sława obrazu jeszcze wzrosła na skutek cudów doznanych przed wizerunkiem.

W 1685 r. zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki Bożej – uratowanie kościoła od pożaru. W XVIII w. zauważa się rozwój kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej, zanotowano w księgach ponad 50 cudów. W 1769 r. wydano pierwszy modlitewnik do nabożeństw po Dróżkach Kalwaryjskich. W XIX w. kolejne cuda w Kalwarii: uleczenie nieznanej osoby z Sanoka, uratowanie robotników pracujących przy świątyni, ocalenie tonącej Żydówki w wodach Wiaru. W roku 1867 malarz, Jan Bieszczad maluje na tablicy niektóre ważniejsze cuda uzyskane przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Dnia 22 V 1882 r. Kapituła Watykańska wydała akt koronacyjny zatwierdzony przez papieża Leona XIII i 15 VIII 1882 r. odbyła się koronacja łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi przez bpa Łukasza Ostoję Soleckiego. W uroczystości koronacyjnej wzięło udział ponad 150 tys. pielgrzymów. O samym akcie koronacyjnym informuje kamienna tablica wmurowana obok ołtarza Matki Bożej. Same zaś korony ufundował hrabia Józef Tyszkowski. W 1932 r. w 50 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, nałożono na obraz srebrną, dekorowaną złotymi motywami roślinnymi, sukienkę wykonaną w krakowskiej pracowni Kopaczyńskiego z wot składanych przez pielgrzymów.

Burzliwe koleje losu przechodził obraz Matki Bożej podczas drugiej wojny światowej. W 1939 r. obraz wywieziono do klasztoru w Czyszkach pod Lwowem, po dwóch latach przewieziono do klasztorów w Jaśle i Krakowie, gdzie zamurowany został w fundamentach kościoła. Zaraz po wojnie, w roku 1945, obraz powrócił do Kalwarii. W roku 1968 r. obchodzono 300-lecie założenia Kalwarii Pacławskiej, na które przybył Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła. Podczas uroczystości wygłosił kazanie i odprawił Mszę św. W roku 1982 odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-nej rocznicy koronacji obrazu, podczas uroczystości obyła się procesja z cudownym obrazem po Kalwarii.

Sam obraz Matki Bożej namalowany jest na płótnie o wym. 119cm na 81cm, jednak srebrno-złota sukienka przedłuża wizerunek i w rzeczywistości długość wynosi 153 cm. Nieznany artysta przedstawił Maryję jako Królową. Tron jej stanowią obłoki. W prawej ręce trzyma berło, na lewej zaś spoczywa Dzieciątko Jezus, które prawą rączką błogosławi a w lewej trzyma kulę ziemską. Matka Boża ubrana jest w czerwoną szatę i ciemnozielony płaszcz. Pan Jezus ubrany w szatę koloru jasnopopielatego. Na głowie obydwu Postaci namalowane są korony wysadzane drogimi kamieniami, spod korony Maryi spływają rozpuszczone, złoto brązowe włosy. Wokół głowy Matki Bożej znajduje się aureola z promieniami. Artysta, tworząc wizerunek Matki Bożej namalował Jej jedno, odkryte ucho. Fakt ten przyczynił się do tego, że modlący się na tym miejscu pielgrzymi nadali Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł: Matka Słuchająca. Jest to świadectwo na to, że Maryja wysłuchuje próśb, a potrzeby swoich dzieci przedstawia swojemu Synowi Jezusowi, który za Jej pośrednictwem udziela ludowi Bożemu potrzebnych łask.

Kalwaria Pacławska – miejsce pątnicze – sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne wzgórza i doliny, łąki i lasy, i w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Kalwaria Pacławska, ul. Kalwaria Pacławska 40, 37-743, woj. podkarpackie
  • Telefon: 16 671 95 44
  • E-mail: sanktuarium@kalwariapaclawska.pl
  • WWW: http://kalwaria.franciszkanie.pl

Mapa

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ I ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

To miejsce wyjątkowe – święte, gdzie Bóg w tylko sobie wiadomy sposób rozlewa swe błogosławieństwo i ubogaca pątników swoimi łaskami.

Zabytkowa świątynia wyszeptana od stuleci szmerem modlitw, czy drżąca od organowych głosów wtórujących kalwaryjskim pieśniom – tylko tu śpiewanym, przyjmuje każdego, kto chce się spotkać z Bogiem w sakramentach Kościoła czy na osobistej adoracji.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5