Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Świętym Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) (778186175) - edytuj

Rozpoczęcie: 1 września 2021 o 8:00.
Zakończenie: 30 listopada 2021 o 8:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży Dla dzieci


Opis wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Świętym Maksymilianie uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII). 

Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach:

  • etap I (szkolny) – Ojciec Paulin Sotowski „Opowieść o Świętym Maksymilianie” (audycje 2-31).
  • etap II (diecezjalny) – Ojciec Paulin Sotowski „Opowieść o Świętym Maksymilianie” (audycje 2-44); Ewangelia według Świętego Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  • etap III (finał ogólnopolski) – Ojciec Paulin Sotowski „Opowieść o Świętym Maksymilianie” (audycje 2-62); Ewangelia według Świętego Łukasza, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

Więcej informacji w Regulaminie.

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

telefon: 514 050 353

Plan wydarzenia


Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach:

  • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi*;
  • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi*

Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

 Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

  • etap I (szkolny) – 7 grudnia 2021 roku;

Bezzwłocznie po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

Wzór zgody zawiera Załącznik 4.

Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.

  • etap II (diecezjalny) – 3 marca 2022 roku

Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.

  • etap III (finał ogólnopolski) – 21 kwietnia 2022 roku.
  • etap III (finał ogólnopolski) – pisemny – 21 kwietnia 2022 roku; ustny – 27 kwietnia 2022 roku*.   

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie ( 778186169 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 11

<
KAPLICZKI
DOMOWE