Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


XVIII Dni Kolbiańskie (777820419)

Rozpoczęcie: 5 kwietnia 2019 o 17:00.

Dla pełnoletnich Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla narzeczonych Dla małżeństw Dla prezbiterów i diakonów


Opis wydarzenia


Franciszkanie wraz z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego zapraszają na XVIII Dni Kolbiańskie, które odbędą się w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia.

Temat tegorocznego spotkania formacyjnego: „Z Niepokalaną w sercu Kościoła” nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej. 
Prelegentami i gośćmi będą:
 • J. E. Ks. Bp. Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, o. Mariusz Kozioł – Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów,
 • o. Piotr Cuber,
 • o. Grzegorz M. Bartosik,
 • ks. Waldemar Cisło,
 • o. Mariusz Orczykowski,
 • Dariusz Żuk-Olszewski
 • oraz o. Zdzisław Kijas, autor najnowszej książki o św. Maksymilianie Kolbe pt.: „Życie jako dojrzewanie świętości”.
Dni Kolbiańskie – odbywają się w Harmężach od 2001 r., a inicjatywa ich organizacji wyszła od o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz Bielsko-Żywiecki.
Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do Rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów.

Plan wydarzenia


Temat: „Z Niepokalaną w sercu Kościoła”

PIĄTEK 5 KWIETNIA

17.00 Przyjazd i zakwaterowanie

18.00 Msza Święta – o. Piotr Cuber OFMConv, Gwardian klasztoru w Harmężach

19.45 Przywitanie uczestników

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, Harmęże

21.00 Apel Jasnogórski

SOBOTA 6 KWIETNIA

9.30 Kościół darem Jezusa za zbawienie ludzkości, o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv Kraków

11.00 Święty Maksymilian przykładem miłości i wierności Kościołowi, dr Dariusz Żuk - Olszewski Bratysława

14.00 Możliwość zwiedzenia wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja

15.30 Maryja Matką Kościoła o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv Niepokalanów

17.00 Nieszpory

18.00 Msza Święta – J. E. ks. bp. Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

20.00 Świadectwo działalności charytatywnej Kościoła, ks. dr hab. Waldemar Cisło Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa

NIEDZIELA 7 KWIETNIA

9.00 Współodpowiedzialność wszystkich członków Kościoła za Jego misję, o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Rzym

11.00 Msza Święta – o. Mariusz Kozioł OFMConv, Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, Kraków

Centrum św. Maksymiliana w HarmężachZasadniczym zadaniem Centrum św. Maksymiliana jest pełnienie roli formacyjnej i opieki duchowej względem poszczególnych ludzi oraz grup, które przybywają do Centrum.Wiele tych grup przybywa do Oświęcimia w tym celu, aby nawiedzić KL Auschwitz-Birkenau. W naszym Centrum mają więc dobrą sposobność lepszego poznania życia św. Maksymiliana, a przede wszystkim znaczenia i wartości jego heroicznej śmierci w obozie.

Centrum św. Maksymiliana jest przede wszystkim miejscem refleksji i modlitwy oraz miejscem duchowego odpoczynku. W tym celu dla poszczególnych grup organizuje się dni skupienia, rekolekcje oraz sympozja naukowe. Formacja duchowa powinna przypominać każdemu, według słów św. Maksymiliana, że „tylko miłość jest twórcza”. Dlatego to miejsce staje się swoistym Sanktuarium Zwycięskiej Miłości. Centrum również „buduje mosty ponad kulturami i religiami”, czyli jest otwarte dla każdego człowieka dobrej woli. 

Jest to więc ośrodek pamięci i modlitwy, wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz ofiarę z życia – śmierć męczeńską w bunkrze głodowym św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Centrum istnieje, aby przypominać, że w oświęcimskim obozie zagłady, gdzie panoszyło się nieludzkie zło, odnoszono także wspaniałe zwycięstwa. Najlepszym tego przykładem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Centrum służy budowaniu pokoju, miłości i pojednania pomiędzy różnymi narodami i religiami w duchu Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbe. Jest ośrodkiem służącym kształtowaniu ewangelicznego ducha pokoju i miłości Boga i bliźniego – jako odpowiedź na to co dokonało się w Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Centrum jest ewangelizacja inspirowana życiem i czynem Świętego Maksymiliana. 

Centrum jest także miejscem pamięci i modlitwy za tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym oraz symbolicznym cmentarzem tych, co nie posiadają własnych grobów. Zgodnie z charyzmatem św. Maksymiliana Centrum jest także ośrodkiem apostolatu maryjnego oraz Ośrodkiem Rycerstwa Niepokalanej dla Polski Południowej.

Informacje szczegółowe

 • Adres: Oświęcim, ul. Franciszkańska 12, 32-600, woj. małopolskie
 • Telefon: 33 8430711
 • E-mail: harmeze@franciszkanie.pl
 • WWW: http://harmeze.franciszkanie.pl

Mapa

Centrum św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach k. Oświęcimia ( 777820417 )


Franciszkanie wraz z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego zapraszają na XVIII Dni Kolbiańskie, które odbędą się w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia.

Temat tegorocznego spotkania formacyjnego: „Z Niepokalaną w sercu Kościoła” nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej.

Prelegentami i gośćmi będą: J. E. Ks. Bp. Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, o. Mariusz Kozioł – Wikariusz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, o. Piotr Cuber, o. Grzegorz M. Bartosik, ks. Waldemar Cisło, o. Mariusz Orczykowski, Dariusz Żuk-Olszewski oraz o. Zdzisław Kijas, autor najnowszej książki o św. Maksymilianie Kolbe pt.: „Życie jako dojrzewanie świętości”.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

 • Osoba kontaktowa: Arkadiusz Bąk
 • Telefon: 608 191 158, 33 844 43 47
 • E-mail: bratarek@gmail.com

Wyświetleń: 81