Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Z Jezusem w Ramionach Maryi – Zawierzenie (778050394)

Rozpoczęcie: 4 grudnia 2020 o 18:00.
Zakończenie: 6 grudnia 2020 o 15:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Zapraszamy do wejścia na najbezpieczniejszą Drogę Duchową, Drogę z Maryją. Rekolekcje zanurzone w Słowie Bożym. 

Rekolekcje prowadzą: Ojcowie Sercanie i Siostry Loretanki. 
Zapisy i informacja:
e-mail: rekolekcje@loretto.pl
tel.: 511 219 439, 29/741 17 87

Plan wydarzenia


W programie:

  • Msza Święta
  • Konferencje
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Sakrament Spowiedzi Świętej, bądź rozmowa indywidualna


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej LoretańskiejSanktuarium Matki Bożej Loretańskiej zaprasza każdego, kto żyjąc w szaleńczym rytmie współczesności potrzebuje ciszy i skupienia, kontaktu z Panem Bogiem i sobą samym. Przybywając do Domu Matki w Loretto, można skorzystać z posługi sakramentalnej oraz usłyszeć słowo, które oświeci i przemieni. Okolice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w którym położone jest Loretto służą także wypoczynkowi, rekreacji krajoznawczej i aktywności turystycznej.

Loretańskie sanktuarium wspominając ukryte życie Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie ożywia poczucie świętości rodziny i przywołuje konkretne aspekty życia każdej rodziny: wierność, troska i szacunek dla życia, wychowanie dzieci, godność pracy ludzkiej, ubóstwo i cierpienie oraz modlitwa. Chrześcijańskie rodziny mogą codzienne sprawy i życiowe problemy na nowo odnaleźć w loretańskim sanktuarium Świętego Domu, będącym pierwszym i wzorcowym Kościołem domowym w dziejach świata.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Warszawa, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717, woj. mazowieckie
  • Telefon: 22 619 14 86, 22 618 97 71
  • E-mail: loretanki_domgen@op.pl
  • WWW: http://www.loretanki.pl

Mapa

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest Błogosławiony Ksiądz Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praskii proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo Loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę Arcybiskupa Warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po Drugiej Wojnie Światowej, w 1949 roku Loretanki stały się Zgromadzeniem Zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Źródło

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 7