Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


„Zamyślenie nad Cudownością Świata” – XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (778186109) - edytuj

Rozpoczęcie: 22 kwietnia 2021 o 8:00.
Zakończenie: 30 września 2021 o 8:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży Dla dzieci


Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Zamyślenie nad Cudownością Świata”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.

Cele konkursu:

 • Ukazanie w obiektywie obrazu inspirowanego wybraną miniaturą poetycką ks. Janusza Pasierba
 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych

Warunki konkursu:

 • Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 • Praca fotograficzna powinna być odniesieniem do miniatury poetyckiej Księdza Janusza St. Pasierba, które są zamieszczone w zał. nr 1
 • Format zgłaszanych zdjęć – A 4 oraz nagrane zdjęcie na nośniku CD

Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły:

Zespół Szkół Katolickich imienia Księdza Jana Długosza we Włocławku

ul. Łęgska 26

87-800 Włocławek

Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.

Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię,

 • nazwisko autora zdjęć,
 • wiek,
 • imię i nazwisko opiekuna
 • numer telefonu,
 • adres szkoły
 • nr fotografii 
 • nr miniatury poetyckiej zgodnie z numeracją zał. nr 1,
 • dołączyć wypełnioną metryczkę pracy konkursowej (zał. nr 2), w której należ zamieścić treść miniatury poetyckiej do której przypisano fotografię z zał. nr1.

Więcej informacji tutaj. 

Plan wydarzenia


Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu października 2021 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja zostanie umieszczona na stronie Szkoły.

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. Księdza Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404, http://www.zskdlugosz.pl
 2. Autor, koordynator konkursu: mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 5. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem do miniatury poetyckiej ks. Janusza St. Pasierba, które są zamieszczone w zał. nr 1
 6. Format zgłaszanych zdjęć – A 4 oraz nagrane zdjęcie na nośniku CD
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 22.04.2021 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu października 2021 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły nr fotografii i nr miniatury poetyckiej zgodnie z numeracją zał. nr 1, oraz dołączyć wypełnioną metryczkę pracy konkursowej (zał. nr2), w której należ zamieścić treść miniatury poetyckiej do której przypisano fotografię z zał. nr 1
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

Zespół Szkół Katolickich imienia Księdza Jana Długosza we Włocławku ( 778186106 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 17

<
KAPLICZKI
DOMOWE