Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Żyć Eucharystią i Słowem Bożym (777794934)

Rozpoczęcie: 7 grudnia 2018 o 18:00.
Zakończenie: 9 grudnia 2018 o 15:00.
Lokalizacja: Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Żyć Eucharystią i Słowem Bożym

Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?

Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszy Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie cichej miłości?

Jak można rozwijać życie duchowe bez oddychania Słowem Bożym dniem i nocą?

Ten sam Jezus – żywy, prawdziwy, zmartwychwstały, który dwa tysiące lat temu objawił się uczniom – towarzyszy w drodze także nam; także nam wyjaśnia Pisma i także dla nas łamie chleb.

Rekolekcje dla wszystkich pragnących głębiej i z większą świadomością przeżywać Eucharystię i spotykać się z Bogiem w Jego Słowie.

W programie: Eucharystia, konferencje, lectio divina, adoracja, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedziele o godz. 15.00.

Zapisy i informacje: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

Strona organizatora

Plan wydarzenia


W programie: Eucharystia, konferencje, lectio divina, adoracja, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Figura znajdująca się w Sanktuarium w Loretto jest wierną kopią włoskiej figury Matki Bożej z Loreto. 

Oryginał powstał XI lub XII wieku i wykonany jest z drewna cedrowego przez ludowego rzeźbiarza. 

Charakterystyczne dla tej figury są trzy cechy: 

Matka Boża i Dzieciątka mają ciemne oblicza z powodu osadzonego na nich dymu z lamp oliwnych płonących przez długie lata w Świętym Domku we Włoszech. 

Matka Boża trzyma Dzieciątko na lewym ręku, a Ono trzyma w jednej dłoni kulę ziemską, którą przez Maryję, przychodzi zbawić, w drugiej zaś dłoni ukazuje różę – symbol miłości do nas aż po krzyż.

Jedna szata – tak zwana dalmatyka – okrywa obie figury: Matki i Dzieciątka. Kapłańska dostojność płynie z tej szaty, jakby chciała nią osłonić wszystkich ludzi.

Figura Matki Bożej Loretańskiej z Loretto została ufundowana przez Teresę i Józefa Pawliczków z Freiberga. Dzięki siostrom loretankom pracującym we Włoszech została ona poświęcona w Świętym Domku Matki Bożej w Loreto. Figura ma 1,20 m wysokości. Została wyrzeźbiona w pracowni artystycznej w Mediolanie. Płaszcz okrywający Matkę Bożą z Dzieciątkiem i wystrój ściany ołtarzowej zaprojektował Jerzy Machaj. Elipsa z odchodzącymi złotymi promieniami jest symbolem świętości Maryi i łaski, jakie gotowa jest przekazywać ludziom zwracającym się do Niej o pomoc. Figurę na ołtarzu umieszczono nocą 11 na 12 grudnia 1981 r., więc pierwsze modlitwy jakie usłyszała Matka Jezusa, miały charakter patriotyczny za Ojczyznę.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

to instytut życia konsekrowanego założony w 1920 roku przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego oparty na regule św. Benedykta, skupiający obecnie 198 sióstr zakonnych na świecie, w 20 Domach Zakonnych (13 w Polsce i 7 za granicą) oddanych w służbie Bogu i Matki Bożej Loretańskiej;

to czynny zakon kobiet – sióstr apostołek pracy i modlitwy, prowadzących w 6 krajach (Polska, Włochy, Ukraina, Rumunia, Rosja, USA ) działalność wydawniczą , nauczania, wychowania oraz działalność charytatywno – opiekuńczą;

to działalność wydawnicza realizowana przez:

 • cztery wydawnictwa i drukarnie: Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce – Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek we Włoszech – Pessano, Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rumunii – Baia Mare, Wydawnictwo Sióstr Loretanek na Ukrainie – Bracław, www.wydawnictwo.loretanki.pl,
 • trzy polskie katolickie miesięczniki sprofilowane na różne grupy czytelników: Różaniec www.rozaniec.eu (nakład 40 tys. egz), Anioł Stróż www.aniolstroz.com (nakład 11 tys. egz), Tak Rodzinie www.takrodzinie.pl (nakład 10 tys. egz),
 • dwa studia do produkcji nagrań dźwiękowych i multimediów ,
 • szereg księgarskich punktów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej www.sklep.loretanki.pl;

to działalność nauczania i wychowania prowadzona w postaci 2 przedszkoli niepublicznych (Polska, Włochy), katechezy szkolnej ( 39 szkół w Polsce) i przyparafialnej dla Polaków we wszystkich placówkach zagranicznych Zgromadzenia;

to działalność charytatywno-opiekuńcza prowadzona w postaci Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Loretto (60 miejsc), świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego dla dzieci z Pragi Północ w Warszawie zagrożonych wykluczeniem społecznym, www.domojcaignacego.pl;

to inicjator wspólnoty świeckich rodzin katolickich, osób świeckich i duchownych działającej pod nazwą Rodzina Loretańska (3 tys. członków) oraz podmiot kościelny obsługujący organizacyjnie i merytorycznie Stowarzyszenie Żywego Różańca, największą grupy religijną w Polsce (1 110 tys. członków);

to kustosz Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Loretto.

Informacje szczegółowe

 • Adres: Wyszków, ul. Loretto 1, 07-202 , woj. mazowieckie

Mapa

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej


to instytut życia konsekrowanego założony w 1920 roku przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego oparty na regule św. Benedykta, skupiający obecnie 198 sióstr zakonnych na świecie, w 20 Domach Zakonnych (13 w Polsce i 7 za granicą) oddanych w służbie Bogu i Matki Bożej Loretańskiej;

to czynny zakon kobiet – sióstr apostołek pracy i modlitwy, prowadzących w 6 krajach (Polska, Włochy, Ukraina, Rumunia, Rosja, USA ) działalność wydawniczą , nauczania, wychowania oraz działalność charytatywno – opiekuńczą;

to działalność wydawnicza realizowana przez:

 • cztery wydawnictwa i drukarnie: Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce – Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek we Włoszech – Pessano, Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rumunii – Baia Mare, Wydawnictwo Sióstr Loretanek na Ukrainie – Bracław, www.wydawnictwo.loretanki.pl,
 • trzy polskie katolickie miesięczniki sprofilowane na różne grupy czytelników: Różaniec www.rozaniec.eu (nakład 40 tys. egz), Anioł Stróż www.aniolstroz.com (nakład 11 tys. egz), Tak Rodzinie www.takrodzinie.pl (nakład 10 tys. egz),
 • dwa studia do produkcji nagrań dźwiękowych i multimediów ,
 • szereg księgarskich punktów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej www.sklep.loretanki.pl;

to działalność nauczania i wychowania prowadzona w postaci 2 przedszkoli niepublicznych (Polska, Włochy), katechezy szkolnej ( 39 szkół w Polsce) i przyparafialnej dla Polaków we wszystkich placówkach zagranicznych Zgromadzenia;

to działalność charytatywno-opiekuńcza prowadzona w postaci Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Loretto (60 miejsc), świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego dla dzieci z Pragi Północ w Warszawie zagrożonych wykluczeniem społecznym, www.domojcaignacego.pl;

to inicjator wspólnoty świeckich rodzin katolickich, osób świeckich i duchownych działającej pod nazwą Rodzina Loretańska (3 tys. członków) oraz podmiot kościelny obsługujący organizacyjnie i merytorycznie Stowarzyszenie Żywego Różańca, największą grupy religijną w Polsce (1 110 tys. członków);

to kustosz Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Loretto.

Informacje szczegółowe

 • Telefon: 510 624 347
 • E-mail: s.rafaela74@gmail.com

Wyświetleń: 42