Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Baranowicze – Dom Polski (777866231)

Adres: Baranovichi, Białoruś, ul. вуліца Царука 43, 42H5+35 Baranowicze, Białoruś.
E-mail: zpb.grodno@gmail.com.

Opis miejsca


Dom Polski w Baranowiczach został wzniesiony w 1994 r. ze środków Senatu RP, a w kolejnym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przekazało budynek Społecznemu Stowarzyszeniu „Klub Polski”.

Kompleksowo wyposażony, o powierzchni 800 metrów kwadratowych, stał się siedzibą Baranowickiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Baranowiczach i Społecznej Szkoły Polskiej. 

Dom Polski na co dzień tętni życiem. Jest miejscem spotkań Polaków z Baranowicz – tych najmłodszych, którzy uczęszczają do SSP, śpiewają w zespołach „Dlaczego” i „Słoneczka”, tych trochę starszych, zrzeszonych w Klubie Inteligencji. Działa tu także chór dorosłych „Kraj Rodzinny”, czy Baranowickie Polskie Towarzystwo Lekarskie. Dom Polski jest otwarty na potrzeby Polaków z mniejszych miejscowości w rejonie baranowickim (m.in.: Stołowicz, Iszkołdzi, Połoneczki, Połonki, Poczapowa, Nowej Myszy). Obecnie liczy około 800 członków. W SSP naukę pobiera około 750 dzieci.

Mapa

Wydarzenia archiwalne w "Baranowicze – Dom Polski":

Wyświetleń: 8