Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Polityka prywatności

Fundacja DEOmeo chroni Twoją prywatność. Zanim skorzystasz z Portalu, przeczytaj proszę poniższy dokument i przekonaj się, że można nam ufać.

Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Fundację DEOmeo i wynikających z Polityki.

Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu.

Prosimy zapoznaj się z poniższymi definicjami:

Dane Osobowe – to dane o Tobie; oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, a zbierane za pośrednictwem Portalu oraz Przetwarzane przez Fundację DEOmeo;
Konto – to indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony przy Twoim pierwszym logowaniu na portalu. Przez Konto jesteś w stanie korzystać z udostępnionych Ci funkcjonalności i zasobów Systemu;
Polityka prywatności – to zbiór zasad, reguł dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych;
System – z niego korzystasz gdy organizujesz wydarzenie, bierzesz w nim udział jako uczestnik, lub umieszczasz na nim swoją reklamę. Jest to program informatyczny dostępny online, pod domeną deomeo.pl, za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych;
Przetwarzanie – to dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych, a zwłaszcza te operacje, które pomogą innym odnaleźć to, czego szukają;
Regulamin – jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Portalu oraz Systemu;
Portal – za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Systemu. To strona dostępna pod adresem deomeo.pl;
Ustawa – to polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

Przed skorzystaniem z funkcjonalności Portalu i Systemu możemy prosić Cię o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.

Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności Portalu i Systemu.

Cały czas doskonalimy Portal, dlatego podczas korzystania z Portalu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Portal, w tym o Tobie.

W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies). Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, poczytaj tutaj.

Portal nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Co to znaczy w praktyce?: dane zbierane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

By w pełni umożliwić Ci korzystanie z Portalu i Systemu:

  • podczas rejestracji do Portalu poprosimy Cię o podanie danych obowiązkowych dla danego profilu (organizator, uczestnik lub reklamodawca) i danych dodatkowych (nieobowiązkowych),
  • podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego;

Każdorazowo zakres wymaganych i nieobowiązkowych danych wskazany jest uprzednio w dedykowanym miejscu na Portalu.

Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy. W tym wypadku administratorem Twoich danych staje się Fundacja DEOmeo z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 2/61, 35-512 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357

Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

  • w celu świadczenia usług związanych z działalnością Portalu, udostępnianych funkcjonalności Systemu oraz odpowiedniego zarządzania klientami DEOmeo.pl;
  • w celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących naszych partnerów. Przed wysłaniem takich informacji zawsze pytamy się Ciebie o zgodę. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza;
  • w celach statystycznych DEOmeo.pl.

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

  • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
  • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;
  • odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Portalu i Systemu.
    W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

Specyfika Portalu sprawia, że niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Takie przekazywanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas pisemnej umowy z innym podmiotem.

Nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych, jeśli tego nie chcesz. Przekazywania lub udostępniania dokonujemy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.

Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Portalu. Zestawienia takie nie są jednak Danymi Osobowymi, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.

Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.
Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu DEOmeo.pl.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić pisząc na adres deomeo@deomeo.pl.

Skip to content