Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Wzrastanie

  „Mój Najświętszy Syn Widzi Samego Siebie rzuconego na ziemię i zdeptanego
  przez nieczyste nogi” – Objawienie Matki Bożej w Quito
  (OBJAWIENIA ZATWIERDZONE PRZEZ ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ)
  W Siroki-Brijeg mieszka 26 000 osób, często pochodzenia chorwackiego. To ludzie zaprawieni w bojach. Przed wiekami zmagali się z inwazją muzułmańską a w ostatnich dekadach z komunizmem. Niemal wszyscy mieszkańcy miasta to Katolicy a swą Świętą Wiarę traktują bardzo poważnie – zauważa Plinio Maria Solimeo. Za punkt honoru obrali sobie
  obronę małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety.
  (PCh24.pl)
  Niewiele miast na świecie może pochwalić się całkowitym brakiem rozwodów. Jednym z nielicznych a może jedynym jest Siroki-Brijeg ulokowane w Bośni. Receptą na sukces jest Święty Krzyż i uświadomienie sobie Jego roli w życiu małżeńskim.
  (PCh24.pl)

  Każdemu Oddasz według jego czynów.

  ..abyśmy modlili się za tych, którzy nas przeklinają. Ofiarowywali nad to Msze Święte za nich. Prosili
  Pana Boga-wstawiali się o Boże Miłosierdzie i Błogosławieństwo dla tych co źle nam czynią.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

  Por. Ps 95 (94), 8a. 7d

  Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
  lecz słuchajcie Głosu Pańskiego.

  Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

  TWOJE ZWYCIĘSTWO PANIE BOŻE! TWOJE ZWYCIĘSTWO MATEŃKO MARYJO NIEPOKALANA! +!

  NIE ZDRADZIĆ Cierpiącego Pana Jezusa, Cierpiącej Najświętszej Matki Bożej Maryi, Królowej.

  W przebaczeniu Jest Pan Bóg-WYBACZAJMY..

  NIE ZAPOMNIEĆ! O Panu Bogu!

  Panie, Ty Jesteś Bogiem Miłosiernym.

  „Na próżno staramy się powstrzymać upadek cywilizacji, jeśli nie formujemy Rodziny, będącej fundamentem i zasadą ludzkiej społeczności, wedle wzoru Świetej Ewangelii” – tłumaczy Papież Pius XII w Encyklice „Ingruentium malorum” z 15 września 1951 roku. „Zaręczamy, iż najefektywniejszym środkiem do podjęcia tak trudnego zadania” – dodaje Ojciec Święty w kolejnym akapicie – „jest zwyczaj Rodzinnej Świętej Modlitwy Różańcowej. (…) Nie siłą, nie orężem, nie ludzką potęgą ale z Bożą Pomocą Otrzymaną za pośrednictwem TEJ Świętej Modlitwy (…) Święty Kościół zdolny będzie nieustraszenie stawiać czoła piekielnemu wrogowi, rzucając mu w twarz słowa młodego Dawida: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w Imię Pana Zastępów (…). Dziś właśnie Odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. (…) Niech wiedzą wszyscy, że nie mieczem ani dzidą Pan Ocala. Ponieważ jest to Wojna Pana, On więc Odda was w nasze ręce”
  (1 Sm 17, 45-47).
  „Święty Różaniec jest murem obronnym, którym Mateńka Maryja Opasuje Święty Kościół”
  – uczy Święty Józef Sebastian Pelczar.
  „Naszymi przyjaciółmi są ci wszyscy, którzy niesprawiedliwie nas dręczą, nękają, upokarzają, krzywdzą
  i zadają ból i cierpienie, męczarnie i śmierć; powinniśmy ich bardzo kochać, ponieważ dzięki temu,
  co nam czynią, otrzymamy Życie Wieczne”.
  Święty Franciszek z Asyżu.

  „Pokój i Dobro!”

  Święty Franciszku tak bardzo prosimy my grzesznicy MÓDL SIĘ za Świętym Kościołem,
  Ojczyzną naszą Polską i światem..+

<
KAPLICZKI
DOMOWE