Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Wzrastanie

Zachęcamy Cię do codziennej pracy nad sobą w Duchu Świętym, w oparciu o cytaty Słowa Bożego, Święte Modlitwy, wypowiedzi Świętych Osób oraz refleksje przedstawione poniżej.

  pon., 19 września, 15:39
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:38
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:37
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:36
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:35
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:34
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:34
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:33
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:32
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:31
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:30
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:29
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:29
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:28
  Wyświetl na osobnej stronie...
  pon., 19 września, 15:27
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Prawy zamieszka w Domu Twoim, Panie.

  pon., 19 września, 15:26
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia Konającego Syna Człowieczego. Lecz Pan Jezus Może Udzielić duszom wybranym czegoś z tej wewnętrznej goryczy. Jest ona udziałem Jego najwierniejszych przyjaciół, ostatnią próbą ich miłości. Jeśli nie cofną się w przestrachu, lecz pozwolą się wprowadzić w tę ciemną noc, stanie się ona dla nich przewodnikiem. -Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

  sob., 17 września, 11:08
  Wyświetl na osobnej stronie...
  sob., 17 września, 11:08
  Wyświetl na osobnej stronie...
  sob., 17 września, 11:07
  Wyświetl na osobnej stronie...
  sob., 17 września, 11:05
  Wyświetl na osobnej stronie...