Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Dofinansowania

Fundacja Deomeo otrzymała wsparcie z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Przedsiębiorstwo +” z Funduszu Pracy.
Dofinansowanie to obejmuje wsparcie bieżące, tj dofinansowanie kosztów stałych działalności fundacji oraz promocji jej działalności.
Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 24 966 złotych. Efektem realizacji tego programu jest utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym oraz wzmocnienie jego struktur.
Data podpisania umowy 01.12.2023.

Flaga i Godło Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Skip to content