Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
PRZYJMUJ PANA JEZUSA OBECNEGO W KOMUNII PRZENAJŚWIĘTSZEJ GODNIE..Z RĄK KAPŁANA, NA KOLANACH I DO UST….

Renata Sedmakova / Shutterstock.com

SŁOWO BOŻE

Ilekroć bowiem spożywacie Ten Chleb albo pijecie Kielich, Śmierć Pańską głosicie, aż Przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa Chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

Pan Jezus Chrystus (1 List do Koryntian 11,26-30).

 

Na Moje Życie – Mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. 

Święty Paweł (List do Rzymian 14,11)

 

SŁOWA  PANA JEZUSA CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ MARYJI NIEPOKALANEJ I KRÓLOWEJ ZE ŚWIĘTYCH OBJAWIEŃ (UZNANYCH)

 

Spójrz Moja Córko, Daję Moim Kapłanom pięć Rzeczy (…) i po piąte, Przywilej dotykania rękami Mojego Najświętszego Ciała.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Brygidy Szwedzkiej 

 

Mój Najświętszy Syn Widzi Samego Siebie Rzuconego na ziemię i Zdeptanego przez nieczyste nogi.

Objawienie Matki Bożej w Quito, zatwierdzone przez Święty Kościół

 

SŁOWA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO PIERWSZYCH WIEKÓW

 

Zakazuje się Wiernym nawet dotykania Świętych Naczyń lub przyjmowania Ich na ręce. Święte Postacie Nie Mogą Być dotykane przez innych, którzy nie są Poświęceni Panu.

za: Święty Sykstus I, Papież (115-125 r.)

 

Zabraniajcie Wierzącym brać Świętą Hostię do ręki!

za: Święty Eutychian, Papież (275-283 r.)

 

Przyjmuje się do ust To, Co uznaje się przez Świętą Wiarę.…Stanowczo bronimy i wymagamy od Wierzących posłuszeństwa w praktyce udzielania Komunii Świętej w języku Wierzącego. Najświętszy Sakrament przyjmuje się na język.

za: Święty Leon I Wielki, Papież (440-461 r.) – Kazania.

 

Ekskomunikuj każdego, kto odważy się przyjąć Komunię Świętą do ręki.

za: Synod w Saragossie (380 r.), potwierdzono to później na Synodzie w Toledo (675 r.)

 

Potępiamy Komunię Świętą na rękę, aby położyć kres nadużyciom wynikającym z tej praktyki oraz jako zabezpieczenie przed świętokradztwem.
Nie wkładajcie Najświętszej Eucharystii w ręce żadnego świeckiego, ale tylko w ich usta.

za: Synod w Rouén (650 r.)

 

SŁOWA ŚWIĘTYCH PAPIEŻY

 

Zakazuje się Wiernym nawet dotykania Świętych Naczyń lub przyjmowania Ich na ręce. Święte Postacie Nie Mogą Być dotykane przez innych, którzy nie są Poświęceni Panu.

za: Święty Sykstus I, Papież (115-125 r.)

 

Zabraniajcie Wierzącym brać Świętą Hostię do ręki!

za: Święty Eutychian, Papież (275-283 r.)

 

Przyjmuje się do ust To, Co uznaje się przez Świętą Wiarę.…Stanowczo bronimy i wymagamy od Wierzących posłuszeństwa w praktyce udzielania Komunii Świętej w języku Wierzącego. Najświętszy Sakrament przyjmuje się na język.

za: Święty Leon I Wielki, Papież (440-461 r.) – Kazania.

 

Cud, którego Papież Agapit dokonał po umieszczeniu Ciała Pana Jezusa Chrystusa w ustach Wiernego:

Niedługo potem, w sprawie Gotów, Przewielebny Człowiek Agapitus Biskup Świętego Kościoła Rzymskiego (w którym, z Bożej Opatrzności służę teraz) udał się do Cesarza Justyniana. I kiedy podróżował przez Grecję, przyprowadzono do niego niemego i chromego Człowieka po pomoc. Święty Człowiek starannie domagał się od swoich Krewnych, którzy Go tam przyprowadzili i stali tam płacząc, by potwierdzili, że wierzą, że jest w Jego mocy, aby Go Uzdrowić. Oni odpowiedzieli, że mają mocną Nadzieję, że Ojciec Święty może Mu pomóc Mocą Bożą poprzez autorytet Świętego Piotra. W odpowiedzi na to słowa, Czcigodny Człowiek zaczął się Święcie Modlić, a rozpoczynając uroczystą Mszę Świętą, Złożył Najświętszą Ofiarę przed Wszechmogącym Panem Bogiem; po czym zszedł ze Świętego Ołtarza, wziął chromego Człowieka za rękę i natychmiast, w obecności i na oczach całego ludu, Uzdrowił Jego nogi, a po włożeniu Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa do ust, język, który dawno temu nie mówił, został Uwolniony. Na ten Cud wszyscy się dziwili i zaczęli płakać z radości. I natychmiast obawa i szacunek ogarnęły ich umysły, gdy ujrzeli, Co Papież Agapitus mógł uczynić w Mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, z Pomocą Świętego Piotra.

za: Święty Grzegorz Wielki, Papież, (590-604 r.) Dialogi (Rzym. 3, c.3)

 

Przyjdzie dzień, kiedy cywilizowany świat odrzuci swego Pana Boga, kiedy Kościół zwątpi, tak jak zwątpił Piotr. Będzie kuszony, by wierzyć, że człowiek stał się Panem Bogiem i że JEGO Syn jest jedynie symbolem albo filozofią, jakich wiele. W naszych Świętych Kościołach Chrześcijanie szukać będą bezskutecznie czerwonej lampki, [wskazującej miejsce] gdzie czeka ich Pan Bóg. Podobnie jak Święta Maria Magdalena, płacząca przy pustym grobie, będą pytać: „Dokąd JEGO zabrali?” 

za: Czcigodny Sługa Boży Ojciec Święty Pius XII

 

Dotykanie Konsekrowanych Hostii, a także rozdawanie Ich własnymi rękoma, jest właśnie Przywilejem Wyświęconych.  

za: Święty Jan Paweł II (Dominae cenae)

 

SŁOWA OSÓB ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

 

Dyskusja o tym, co zrobić (czy przyjmować Przenajświętszą Komunię do rąk), kiedy cały Święty Kościół Powszechny ma już ustaloną praktykę, byłaby bezczelnym szaleństwem.

za: Święty Augustyn z Hippony (354-430 r.) List 54,6; do Jenaro

 

Powinniśmy … szanować Duchownych, nie tyle dla Nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla Ich Stanowiska i Posługi Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Które Oni Konsekrują na Świętym Ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają… nikt nie może inaczej się Zbawić, jak tylko przez Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Święte Słowa Pańskie. Duchowni te Słowa wymawiają i głoszą, i udzielają Świętego Sakramentu. I tylko Oni mogą Tę Czynność wykonywać, nikt inny. 

za: Święty Franciszek z Asyżu (List do Wiernych)

 

Powinniśmy spowiadać się przed Kapłanem ze wszystkich grzechów naszych i przyjmować od Niego Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

za: Święty Franciszek z Asyżu  (List do Wiernych)

 

(Pan Jezus w Komunii Świętej)…nie Może Być dotykany przez nic, co nie byłoby Konsekrowane: tak więc są Konsekrowane Korporał, Kielich a także ręce Kapłana, by mogły GO dotykać. Nikt  inny nie może JEGO dotykać z wyjątkiem sytuacji koniecznej: gdyby, np. Miał Upaść na ziemię lub w innych podobnych okolicznościach.

za: Święty Tomasz z Akwinu (Summa Theologiae)

 

Wiemy bowiem, że Ciało Pana Jezusa Chrystusa Istnieje pod Świętymi Postaciami Eucharystycznymi, dopóki One Trwają – a jak stwierdziliśmy – Trwają tak długo, jak długo trwałaby substancja chleba w razie istnienia jej pod Postaciami” 

za: Święty Tomasz z Akwinu (Summa Theologiae)

 

Do nas należy obrona Czci Tego Najłagodniejszego Baranka w Najświętszej Eucharystii. 

za: Święty Ojciec Pio

 

Święte Wizje Błogosławionej Katarzyny Emmerich

Pomodliwszy Się, Zbawiciel Zaczął Nauczać. Słowa wychodziły z Jego Ust niczym promienna światłość z ognia. Przenikała Ona Apostołów, z wyjątkiem Judasza. Następnie wziąwszy patenę z fragmentami chleba, Pan Jezus Chrystus Powiedział do swoich towarzyszy: „Bierzcie i jedzcie. Oto Ciało Moje, Które za was Będzie Wydane”. Następnie Wyciągnął prawą Rękę, jakby Chciał Pobłogosławić, a wtedy zaczął promienieć od Niego oślepiający blask. Nie tylko Jego Słowa lśniły, ale też Chleb Kładziony na języki Apostołów, Który cały Promieniał. Zobaczyłam ponadto samych Apostołów promieniejących Światłem, z wyjątkiem Judasza, który stał się mroczny. Zbawiciel Położył Chleb najpierw na języku Piotra, a następnie Jana. Następnie Dał znak Judaszowi, aby się zbliżył. Iskariota był trzecim, któremu Pan Jezus Chrystus Podał Najświętszy Sakrament. Następnie Powiedział do niego: „Czyń prędko to, co chcesz uczynić”. Następnie Podał Komunię Świętą pozostałym Apostołom, Którzy podchodzili dwójkami.

(…)

Zobaczyłam obraz Ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Pan Siedział po środku dłuższego boku stołu. Po JEGO prawej stronie siedział Jan, a po lewej jakiś szczupły Apostoł, który bardzo przypominał Jana. Obok niego siedział Piotr, który często wyciągał głowę ponad swoim sąsiadem. Na początku widziałam, jak Pan przez jakiś czas Nauczał, Siedząc. Następnie Wstał, a wszyscy wraz z Nim. Apostołowie patrzyli na Pana Jezusa Chrystusa w milczeniu i z zaciekawieniem, uważając na to, Co Czynił. Wtedy zobaczyłam, jak Podniósł w górę talerz, na którym leżał chleb, i Wzniósł oczy do Nieba, a następnie kościanym nożem wzdłuż linii zarysowanych na chlebie Dzielił go na mniejsze kęsy. Następnie zobaczyłam, jak wyprostowaną Ręką Poruszał nad tymi fragmentami chleba, jakby go Błogosławiąc. Podczas, gdy Pan Jezus Chrystus To Czynił, rozprzestrzeniła się od NIEGO wielka Jasność, również Chleb Promieniał. On Sam Lśnił i jakby Rozpływał Się w Tej Jasności. Światłość ta rozlała się na Wszystkich obecnych i wydawało się, jakby Ich przenikała. Wszyscy trwali w ciszy i skupieniu. Tylko Judasz pozostał ciemny, jakby odpychał tę Światłość. Pan Jezus Chrystus Podniósł w górę również kielich, ponownie Wzniósł Oczy do Nieba i Pobłogosławił naczynie.

Nie potrafię znaleźć innego określenia, żeby przedstawić To, co się wydarzyło podczas Tej Świętej Ceremonii, jak tylko to, że widziałam i czułam, jak Pan Jezus Chrystus Się Przeobrażał. Następnie chleb i kielich stały się Światłem. Ujrzałam, jak Pan Jezus Chrystus Położył fragmenty Chleba na talerzu przypominającym patenę i Swoją Prawicą Rozdawał Te Kęsy, Wkładając je do ust Każdemu z obecnych.

za:  Błogosławioną Katarzyną Emmerich

 

SŁOWA  PAPIEŻY

 

Zgiąć kolana przed Panem Jezusem Chrystusem oznacza uznać Jego Godność, Majestat, Wspaniałość, Dobroć i Potęgę

za: Ojciec Święty Benedykt XVI  Duch Liturgii

 

Być może postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od Świętej Wiary i Wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w Świętej Wierze jest prawidłowym i płynącym z Wnętrza koniecznym gestem. Kto uczy się Święcie Wierzyć, ten uczy się także klękać…Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić Cześć należną realnej Obecności Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii.

za: Ojciec Święty Benedykt XVI 

 

SŁOWA KAPŁANÓW CZŁONKÓW KONGREGACJI WATYKAŃSKICH

 

Oczywiste jest, że ani Papież, ani Biskup nie mogą od nikogo żądać, by nauczał lub działał w sprzeczności z Naturalnym Prawem Moralnym. Żaden człowiek nie może być zmuszany do postępowania wbrew własnemu Sumieniu, nawet gdyby było to Sumienie błędne. 

za: Ksiądz Kardynał Gerhard Müller były szef Kongregacji Nauki Wiary

 

Ksiądz Kardynał Robert Sarah Watykański Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych 

  • wezwał do większego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.

W przedmowie do książki autorstwa Księdza Federico Bortoliego, Ksiądz Kardynał Sarah napisał o wojnie między Świętym Michałem Archaniołem i Jego Świętymi Aniołami a lucyferem. „Celem szatana jest Ofiara Mszy Świętej oraz realna Obecność Pana Jezusa Chrystusa w konsekrowanej Hostii”. Ksiądz Kardynał Sarah skrytykował znieważanie Najświętszego Sakramentu: satanistyczne “czarne msze”, Komunie Święte świętokradcze i interkomunię (czyli Komunii Świętą otrzymywaną przez nieKatolików). Praktykę przyjmowania Komunii Świętej do ręki nazwał częścią ataku szatana na Kościół Święty. Jego zdaniem najbardziej podstępny diabelski atak polega na próbach gaszenia Świętej Wiary w Najświętszą Eucharystię poprzez szerzenie błędów i wspieranie niewłaściwego sposobu JEJ przyjmowania.

„Dlaczego nalegamy na przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji stojącej na rękę? Skąd taka postawa braku poddania się znakom Obecności Pana Boga?” – pisał Ksiądz Kardynał Sarah przypominając, że klęczenie i przyjmowanie Hostii Świętej na język jest oznaką poddania się Panu Bogu i „jest bardziej dostosowane do samego Najświętszego Sakramentu. Dlaczego nie klękamy, aby przyjmować Komunię Świętą  wzór Świętych? Czy to naprawdę zbyt upokarzające, by ukłoniać się i klęknąć przed Panem Jezusem Chrystusem?” – pyta w przedmowie Ksiądz Kardynał.

„Wiara w realną obecność wpływa na sposób, w jaki przyjmujemy Komunię Świętą i vice versa” – stwierdził Ksiądz Kardynał. Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę zdaniem Hierarchy „niewątpliwie prowadzi do gubienia fragmentów Hostii Świętej „.

„Troska o najmniejsze okruchy, troska o oczyszczanie Świętych Naczyń, nie dotykanie Hostii Świętej spoconymi dłońmi, stają się wyznaniem Świętej Wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa, nawet w najmniejszych częściach Konsekrowanych Świętych Hostii” – dodał Kardynał Sarah. Hierarcha podkreślił, że sposób, w jaki spożywamy Komunię Świętą powinien być inny niż to, w jaki sposób spożywamy posiłki. 

 

SŁOWA WSPÓŁCZESNYCH KAPŁANÓW 

 

Po raz kolejny proszę też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpowiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy Wierny mógł w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować Prawdziwe Ciało Pana Jezusa Chrystusa. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie Chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem. Tymczasem wielu Kapłanów twierdzi, iż postawa fizyczna przed Panem Bogiem w Najświętszej Eucharystii nie ma znaczenia; liczy się tylko czystość Ducha, stan Bożej Łaski. 

za: Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga

 

Podczas Komunii Świętej nie wystarczy jedynie element wewnętrzny, ponieważ Pan Bóg Stał się człowiekiem i stał się widzialny. Dlatego również Kult oddawany Eucharystycznemu Ciału Pana Jezusa Chrystusa w rycie Komunii Świętej powinien być zewnętrzny i fizyczny – na klęcząco i do ust. Postawa stojąca to równy z równym. 

za: Ksiądz Profesor Tadeusz Guz

 

Pan Jezus Chrystus w Eucharystii Najświętszej Podany na rękę, to nieunikniona profanacja, bo czy Osoba przyjmująca Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii na rękę, zważa na maleńkie Cząsteczki (Partykuły), które na dłoniach pozostają? Nie. I to woła o Pomstę do Nieba. Po co Kapłan dokonuje puryfikacji Pateny i Kielicha? W tym ujęciu każdy Wierny staje się szafarzem Najświętszej Eucharystii”. 

za: Ksiądz Józef (38 lat Kapłaństwa)

 

W krajach, gdzie Komunia Święta udzielana Jest do ręki, nie ma świadomości przyjmowania prawdziwego i rzeczywistego Ciała i Krwi Pana Jezusa Chrystusa. W Szwajcarii dwóch chłopców rozcięło nożyczkami przyniesioną Hostię Najświętszą, aby sprawdzić czy wypłynie z Niej krew… po czym wyrzucili Pana Jezusa do klozetu… W Holandii  uczniowie urządzili między sobą zawody, kto zbierze najwięcej Hostii Świętych z Kościoła Świętego; po czym przylepiano Je na ścianie. 

Pewien ksiądz dowiedział się, że jedno z dzieci brało Hostie Święte ze sobą do domu, aby karmić nimi swego psa. Święte Hostie znajduje się często rozsypane w ławkach, na ziemi,  w kieszeni dzieci itp.

za: Ksiądz Tomasz Pirszel MIC.

 

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do Duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Świętej na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo Wyświęconym Kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Święta była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich. Kardynał Wyszyński doskonale wiedział, jakie negatywne skutki przyniosło to na Zachodzie, dlatego przed śmiercią zwrócił się do Księży Biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali takich złych praktyk w Polsce (177 Konferencja EP).

za: Ojciec Zdzisław Gogola OFM Conv 

 

Postępująca stale w Kościele Świętym refleksja teologiczna, dzięki której kształtują się Święte Dogmaty, przyniosła lepsze rozumienie Świętej Wiary w realną obecność Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii, co z kolei zapoczątkowało (ok. 1000 lat temu), rozdawanie Komunii Świętej wyłącznie na klęcząco i do ust. Natomiast praktyki rozdawania Komunii Świętej do ręki i na stojąco (z inspiracji masonerii wbrew Papieżowi Pawłowi VI i Janowi Pawłowi II), narzucili swoim wiernym zilberalizowani Księża Biskupi i Kardynałowie na Zachodzie. Są to fakty dokonane, wobec których Ojciec Święty Jan Paweł II na Watykanie był bezsilny. Papież nie chciał otwartego konfliktu z Duchowieństwem, aby nie było zgorszenia w Kościele Świętym i masowych odejść.

za: Ksiądz. dr F. S. Salyany, Liberalizm jest grzechem

 

Moi Drodzy, niech nas Pan Bóg Broni od takiej zuchwałości! W czymże dotychczasowa praktyka jest zła? Kościół Święty Każe po Komunii Świętej Kapłanom puryfikować, czyli czyścić Święte Naczynia i palce, które dotykały Ciała Pana Jezusa Chrystusa. Kapłan ten płyn puryfikacyjny spożywa. A my, jakże oczyścimy nasze ręce z odrobinek Hostii Świętej? Czy chcemy, by Jej drobne Cząsteczki Spadły na podłogę i były deptane przez nieświadomych niczego innych ludzi? Czy to jest Miłość do Pana Jezusa Chrystusa? Kiedy odejdziemy z tego świata, Chrystus Pan zapyta: „Jak traktowaliście Moje bezbronne Ciało?”. Co wówczas odpowiemy?

za: Ksiądz Adam, „Przymierze z Maryją”

 

SŁOWA ARCYBISKUPA ATHANASIUSA SCHNEIDERA

Praktykowanie przyjmowania Komunii Świętej na rękę przez dłuższy czas wyraźnie osłabia Świętą Wiarę w Realną Obecność i w Święte Przeistoczenie, ponieważ Najświętszy spośród Świętych traktowany jest jak zwykły pokarm (jak chipsy), bez przekonujących gestów adoracji”

Pod koniec 2005 r. napisałem list do Ojca Świętego Benedykta XVI i załączyłem manuskrypt mojej książki „Dominus est”. W tym liście błagałem Papieża w Imię Pana Jezusa Chrystusa, aby zaprzestał udzielania Komunii Świętej na rękę i by zamiast tego udzielał JEJ Wiernym w pozycji klęczącej i na język. Papież Benedykt XVI odpowiedział mi w osobiście podpisanym liście, w którym napisał, że moje argumenty są przekonujące. Później, począwszy od uroczystości Bożego Ciała i aż do końca swojego pontyfikatu, Papież Benedykt XVI udzielał Komunii Świętej wyłącznie w następujący sposób: Wierny klękał na klęczniku i otrzymywał Pana Jezusa Chrystusa bezpośrednio na język. Dla mnie był to Święty Cud i byłem przepełniony głęboką radością. 

 Komunia Święta powinna być przyjmowana bezpośrednio do ust i na klęcząco.

 

Fragmenty książki O przyjmowaniu Komunii Świętej – Dominum est

Na podstawie dwutysiącletniej historii Poboż­ności i Świętej Liturgicznej Tradycji Świętego Kościoła Powszechnego na Wschodzie i na Zachodzie, dotyczącej głównie rozwoju patrystycznego dziedzictwa, można doko­nać następującego podsumowania:

 

  1. Rozwój Eucharystycznej Pobożności będącej głównie owocem Pobożności Ojców Kościoła Świętego przy­czynił się – zarówno w Świętym Kościele Wschodnim, jak i Zachodnim, i to już w pierwszym tysiącleciu – do udzielania Komunii Świętej Wiernym bezpośrednio do ust. Na Zachodzie – na początku drugiego ty­siąclecia – został dodany Biblijny gest przyklęknię­cia. W wielu różnych Liturgicznych Tradycjach wschodnich, chwili przyjęcia Ciała Pańskiego towa­rzyszy dostojna oprawa wymagająca od Wiernych wcześniejszego upadnięcia na ziemię.
  2.  Kościół Święty Zaleca korzystanie z Pateny Komu­nijnej, aby uniknąć upadania na ziemię cząsteczek Konsekrowanej Hostii (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 118; Instrukcja Redemp­tionis sacramentum, 93), a także, aby po zakoń­czeniu udzielania Komunii Świętej Biskup obmywał ręce (por. Caeremoniale episcoporum, 166). W przy­padku udzielania Komunii Świętej na rękę zachodzi, wcale nierzadkie niebezpieczeństwo odrywania się drob­nych cząsteczek Konsekrowanej Hostii, które bądź to upadają na ziemię, bądź też pozostają na we­wnętrznej części dłoni osoby przyjmującej lub na palcach osoby udzielającej Komunii Świętej.
  3.  Moment udzielania Komunii Świętej, będący bezpośrednim spotkaniem Osoby wierzącej z Bo­ską Osobą Zbawiciela, z samej swej natury wy­maga także zewnętrznych oznak, do których na­leży padnięcie na kolana (w Niedzielny poranek Zmartwychwstania Niewiasty, które Święcie Wielbiły Zmar­twychwstałego Pana, trwały w pozycji przyklęknię­cia [por. Mt 28, 9], co uczynili także Apostołowie [Łk 24, 52], a być może także apostoł Tomasz, mówiąc: „Pan mój i Bóg mój” [J 20, 28]).
  4.  Przyzwolenie na karmienie siebie jak Dziecko, a więc przyjmowanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust, najpełniej wyraża głęboki charakter rozumienia tego faktu i faktycznie bycie Dzieckiem przed Panem Jezusem Chrystusem, Który Karmi nas Du­chowo. Tylko bowiem człowiek dorosły sam wkłada sobie posiłek do ust.
  5.  Kościół Zaleca, aby w czasie sprawowania Mszy Świętej, podczas Świętego Przeistoczenia, każdy Wierny trwał w postawie klęczącej. Czy byłaby jakaś sprzeczność w tym, aby wierny w chwili przyjmowania Komunii Świętej, gdy przebywa w bliskości swojego Pana, Króla królów, pozdrawiał Go i przyjmował w postawie klęczącej?
  6.  Przyjmowanie Ciała Pańskiego bezpośred­nio do ust mogłoby być widzialnym znakiem Świętej Wiary Kościoła w Święte Misterium Eucharystii, a także czynni­kiem Uzdrawiającym i Wychowawczym dla współ­czesnej kultury, dla której klęczenie na kolanach i Duchowe Dziecięctwo to zjawiska dziwne i zupełnie obce.
  7.  Pragnienie wyrażania Czci i Szacunku wobec Osoby Pana Jezusa Chrystusa także podczas przyjmowania Komunii Świętej powinno być zgodne z duchem wielowiekowej Świętej Tradycji Kościoła Świętego: cum amore ac timore (postawa Ojców Kościoła Świętego z pierwszego tysiąclecia) i quantum potes, tantum aude – „ile możesz, Chwal śmiało” (postawa z drugiego ty­siąclecia).

za: Ksiądz Biskup Athanasius Schneider

FILMY

1. KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ TO PROFANACJA

Ksiądz Doktor Paweł Murziński

2. ŚWIADEK CUDU EUCHARYSTYCZNEGO W SOKÓŁCE

Wywiad z Siostrą Julią Dubowską

3. FILM: PAN JEZUS CHRYSTUS NA PODŁODZE

4. PRZED PANEM BOGIEM NA KOLANACH

5. FILM: JA JESTEM. CUD NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

6. CO MÓWIĄ DEMONY O PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

7. KSIĄDZ PROFESOR TADEUSZ GUZ – PROFANACJA TO JEDEN Z NAJCIĘŻSZYCH GRZECHÓWARTYKUŁY

1. LI – DZIEWCZYNKA Z CHIN – MĘCZENNICA NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

2. KOMUNIA ŚWIĘTA I KATOLIK. CZY WIRUS ZAKAZI NAS OBOJĘTNOŚCIĄ?

3. BŁĘDNE ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ OBALA KSIĄDZ BISKUP JUAN RODOLFO LAISE

4. SZERZYĆ CZEŚĆ DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

5. CZY PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ BUDUJE SZACUNEK DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU?

6. CO ZROBIĆ GDY KAPŁAN USIŁUJE ZMUSIĆ WIERNEGO OD PRZYJĘCIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA RĘKĘ?

7. CZY KSIĄDZ MOŻE NAKAZAĆ PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

8. CUDA EUCHARYSTYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 3973

Skip to content