Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
PRZYJMUJ PANA JEZUSA OBECNEGO W KOMUNII PRZENAJŚWIĘTSZEJ GODNIE..Z RĄK KAPŁANA, NA KOLANACH I DO UST….

Renata Sedmakova / Shutterstock.com

CYTATY:

Do nas należy obrona Czci Tego Najłagodniejszego Baranka w Najświętszej Eucharystii. 

za: Święty Ojciec Pio

 

Zakazuje się Wiernym nawet dotykania Świętych Naczyń lub przyjmowania Ich na ręce.
(Papież zabronił świeckim dotykania Świętych Naczyń, a więc tym bardziej zakazywał im dotykania Najświętszej Hostii);
Święte Postacie Nie Mogą Być dotykane przez innych, którzy nie są Poświęceni Panu.

za: Święty Sykstus I, Papież (115-125 r.)

 

Zabraniajcie Wierzącym brać Świętą Hostię do ręki!

za: Święty Eutychian, Papież (275-283 r.)

 

Ekskomunikuj każdego, kto odważy się przyjąć Komunię Świętą do ręki.

za: Synod w Saragossie (380 r.), potwierdzono to później na Synodzie w Toledo (675 r.)

 

Dyskusja o tym, co zrobić (czy przyjmować Przenajświętszą Komunię do rąk), kiedy cały Święty Kościół Powszechny ma już ustaloną praktykę, byłaby bezczelnym szaleństwem.

za: Święty Augustyn z Hippony (354-430 r.) List 54,6; do Jenaro

 

Przyjmuje się do ust To, Co uznaje się przez Świętą Wiarę.
…Stanowczo bronimy i wymagamy od Wierzących posłuszeństwa w praktyce udzielania Komunii Świętej w języku Wierzącego.
Najświętszy Sakrament przyjmuje się na język.

za: Święty Leon I Wielki, Papież (440-461 r.) – Kazania.


Cud, którego Papież Agapit dokonał po umieszczeniu Ciała Chrystusa w ustach Wiernego:

Niedługo potem, w sprawie Gotów, Przewielebny Człowiek Agapitus, Biskup Świętego Kościoła Rzymskiego (w którym, z Bożej Opatrzności służę teraz) udał się do Cesarza Justyniana. I kiedy podróżował przez Grecję, przyprowadzono do niego niemego i chromego Człowieka po pomoc. Święty Człowiek starannie domagał się od swoich Krewnych, którzy Go tam przyprowadzili i stali tam płacząc, by potwierdzili, że wierzą, że jest w Jego mocy, aby Go Uzdrowić. Oni odpowiedzieli, że mają mocną Nadzieję, że Ojciec Święty może Mu pomóc Mocą Bożą poprzez autorytet Świętego Piotra. W odpowiedzi na to słowa, Czcigodny Człowiek zaczął się Święcie Modlić, a rozpoczynając uroczystą Mszę Świętą, Złożył Najświętszą Ofiarę przed Wszechmogącym Panem Bogiem; po czym zszedł ze Świętego Ołtarza, wziął chromego Człowieka za rękę i natychmiast, w obecności i na oczach całego ludu, Uzdrowił Jego nogi, a po włożeniu Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa do ust, język, który dawno temu nie mówił, został Uwolniony. Na ten Cud wszyscy się dziwili i zaczęli płakać z radości. I natychmiast obawa i szacunek ogarnęły ich umysły, gdy ujrzeli, Co Agapitus mógł uczynić w Mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, z Pomocą Świętego Piotra.

za: Święty Grzegorz Wielki, Papież, (590-604 r.) Dialogi (Rzym. 3, c.3)

 

Potępiamy Komunię Świętą na rękę, aby położyć kres nadużyciom wynikającym z tej praktyki oraz jako zabezpieczenie przed świętokradztwem.
Nie wkładajcie Najświętszej Eucharystii w ręce żadnego świeckiego, ale tylko w ich usta.

za: Synod w Rouén (650 r.)

 

(Pan Jezus w Komunii Świętej)…nie Może Być dotykany przez nic, co nie byłoby Konsekrowane: tak więc są Konsekrowane Korporał, Kielich a także ręce Kapłana, by mogły GO dotykać. Nikt  inny nie może GO dotykać z wyjątkiem sytuacji koniecznej: gdyby, np. Miał Upaść na ziemię lub w innych podobnych okolicznościach.

za: Święty Tomasz z Akwinu (Summa Theologiae)

 

Dotykanie Konsekrowanych Hostii, a także rozdawanie Ich własnymi rękoma, jest właśnie Przywilejem Wyświęconych.

za: Święty Jan Paweł II (Dominae cenae)

 

Powinniśmy … szanować Duchownych, nie tyle dla Nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla Ich Stanowiska i Posługi Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Które Oni Konsekrują na Świętym Ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają… nikt nie może inaczej się Zbawić, jak tylko przez Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Święte Słowa Pańskie. Duchowni te Słowa wymawiają i głoszą, i udzielają Świętego Sakramentu. I tylko Oni mogą Tę Czynność wykonywać, nikt inny. “

za: Święty Franciszek z Asyżu (List do Wiernych)

 

Powinniśmy spowiadać się przed Kapłanem ze wszystkich grzechów naszych i przyjmować od Niego Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

za: Święty Franciszek z Asyżu  (List do Wiernych)


Zabraniajcie Wierzącym brać Świętą Hostię do ręki

za: Papież Święty Eutychian: (Papiestwo 275-283)

 

Mój Najświętszy Syn Widzi Samego Siebie Rzuconego na ziemię i Zdeptanego przez nieczyste nogi.

Objawienie Matki Bożej w Quito, zatwierdzone przez Święty Kościół

 

Spójrz, Moja Córko, Daję Moim Kapłanom pięć Rzeczy (…) i po piąte, Przywilej dotykania rękami Mojego Najświętszego Ciała.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Brygidy Szwedzkiej (+1373):

ARTYKUŁY I FILMY

1. KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ TO PROFANACJA

Ksiądz Doktor Paweł Murziński

2. ŚWIADEK CUDU EUCHARYSTYCZNEGO W SOKÓŁCE

Wywiad z Siostrą Julią Dubowską

3. FILM: PAN JEZUS CHRYSTUS NA PODŁODZE

4. PRZED PANEM BOGIEM NA KOLANACH

5. FILM: JA JESTEM. CUD NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

6. LI – DZIEWCZYNKA Z CHIN – MĘCZENNICA NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

7. KOMUNIA ŚWIĘTA I KATOLIK. CZY WIRUS ZAKAZI NAS OBOJĘTNOŚCIĄ?

8. BŁĘDNE ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ OBALA KSIĄDZ BISKUP JUAN RODOLFO LAISE

9. SZERZYĆ CZEŚĆ DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

10. CZY PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ BUDUJE SZACUNEK DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU?

11. CO ZROBIĆ GDY KAPŁAN USIŁUJE ZMUSIĆ WIERNEGO OD PRZYJĘCIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA RĘKĘ?

12. CZY KSIĄDZ MOŻE NAKAZAĆ PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

13. CO MÓWIĄ DEMONY O PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

14. KSIĄDZ PROFESOR TADEUSZ GUZ – PROFANACJA TO JEDEN Z NAJCIĘŻSZYCH GRZECHÓW

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 1799