Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
PRZYJMUJ PANA JEZUSA OBECNEGO W KOMUNII PRZENAJŚWIĘTSZEJ GODNIE..Z RĄK KAPŁANA, NA KOLANACH I DO UST….

Renata Sedmakova / Shutterstock.com

CYTATY ŚWIĘTYCH:

Do nas należy obrona Czci Tego Najłagodniejszego Baranka w Eucharystii. 

Święty Ojciec Pio

 

(Pan Jezus w Komunii Świętej)…nie Może Być dotykany przez nic, co nie byłoby Konsekrowane: tak więc są Konsekrowane Korporał, Kielich a także ręce Kapłana, by mogły GO dotykać. Nikt  inny nie może GO dotykać z wyjątkiem sytuacji koniecznej: gdyby np. Miał Upaść na ziemię lub w innych podobnych okolicznościach.

Święty Tomasz z Akwinu (Summa Theologiae)

 

Dotykanie Konsekrowanych Hostii, a także rozdawanie Ich własnymi rękoma, jest właśnie Przywilejem Wyświęconych.

Święty Jan Paweł II  (Dominae cenae)

 

Powinniśmy … szanować Duchownych, nie tyle dla Nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla Ich Stanowiska i Posługi Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Które Oni Konsekrują na Świętym Ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają… nikt nie może inaczej się Zbawić, jak tylko przez Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Święte Słowa Pańskie. Duchowni te Słowa wymawiają i głoszą, i udzielają Świętego Sakramentu. I tylko Oni mogą Tę Czynność wykonywać, nikt inny. “

Święty Franciszek z Asyżu (List do Wiernych)

 

Powinniśmy spowiadać się przed Kapłanem ze wszystkich grzechów naszych i przyjmować od Niego Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Święty Franciszek z Asyżu  (List do Wiernych)


Zabraniajcie Wierzącym brać Świętą Hostię do ręki

Papież Święty Eutychian: (Papiestwo 275-283)

 

Mój Najświętszy Syn Widzi Samego Siebie Rzuconego na ziemię i Zdeptanego przez nieczyste nogi.

Objawienie Matki Bożej w Quito, zatwierdzone przez Święty Kościół

 

Spójrz, Moja Córko, Daję Moim Kapłanom pięć Rzeczy (…) i po piąte, Przywilej dotykania rękami Mojego Najświętszego Ciała.

Pan Jezus Chrystus do Świętej Brygidy Szwedzkiej (+1373):

 

ARTYKUŁY I FILMY

1. KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ TO PROFANACJA

Ksiądz Doktor Paweł Murziński

2. ŚWIADEK CUDU EUCHARYSTYCZNEGO W SOKÓŁCE

Wywiad z Siostrą Julią Dubowską

3. FILM: PAN JEZUS CHRYSTUS NA PODŁODZE

4. PRZED PANEM BOGIEM NA KOLANACH

5. FILM: JA JESTEM. CUD NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

6. LI – DZIEWCZYNKA Z CHIN – MĘCZENNICA NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

7. KOMUNIA ŚWIĘTA I KATOLIK. CZY WIRUS ZAKAZI NAS OBOJĘTNOŚCIĄ?

8. BŁĘDNE ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ OBALA KSIĄDZ BISKUP JUAN RODOLFO LAISE

9. SZERZYĆ CZEŚĆ DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

10. CZY PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ BUDUJE SZACUNEK DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU?

11. CO ZROBIĆ GDY KAPŁAN USIŁUJE ZMUSIĆ WIERNEGO OD PRZYJĘCIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA RĘKĘ?

12. CZY KSIĄDZ MOŻE NAKAZAĆ PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

13. CO MÓWIĄ DEMONY O PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ?

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 890

KAPLICZKI
DOMOWE