Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Wzrastanie

  Po popełnieniu grzechu śmiertelnego należy jak najszybciej!!! skorzystać ze Świętego Sakramentu Pokuty i Pojednania…………

  ..czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie.
  Siostra Zofia Maria (Izabela) Łuszczkiewicz

  Mateńko Maryjo Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego błagamy Módl Się za każdym człowiekiem.

  WIELKA WAGA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO..
  -szatan w wielkiej nienawiści ma język łaciński. Potwierdzają to liczne egzorcyzmy.
  Intencja w zjednoczeniu z Uczynkami Pana Jezusa Chrystusa być powinna a wtedy na­sze Dobre Czyny nabiorą wartości nieskończonej, czyli bę­dą godne Nieba. Bez intencji nadprzyrodzonego chara­kteru nasze Dobre Uczynki, t.j. przy samolubstwie lub egoizmie, nie mogą podobać się należycie Panu Bogu.
  Ksiądz Jan Domaszewicz
  Ty, gdybyś szedł drogą bez przeszkód, sam nieraz zawróciłbyś w połowie i szukał światowej, ciernistej bez zasług dla Nieba, podług swej woli. Powinieneś się modlić: Boże, niech stanie się to wszystko, co w Oczach Twoich jest Dobrem: niech Wola Twoja będzie pokarmem moim i siłą! Zgadzaj się z Wolą Bożą nawet co do awansu a będziesz miał spo­kój; w postępach w nauce ochładzaj się Modlitwą Poboż­ną i pamiętaj, że tylko Święta Wiara, pokorna oświeca rozum a Cnota Święta nadziei uszlachetnia wolę twoją oraz Miłość Pana Boga Udoskonala całego człowieka; obowiąz­kiem zaś twoim — nie wchodzić w układy żadne z su­mieniem ze szkodą duszy!
  Ksiądz Jan Domaszewicz
  “Co Bóg Chce, niech to się dzieje, jak długo Jemu Się Podoba i dla tego, że On tak Chce”, było hasłem życia Polaka Świętego Klemensa Dworzaka, który umarł 1820 roku i kanonizowany został przez Piusa X.
  Ksiądz Jan Domaszewicz
  Najmilszem Bogu jest połączenie woli naszej z Wolą Bożą,
  bo to jest Tryumf Boga nad człowiekiem bez naruszenia wolności jego.
  Ksiądz Jan Domaszewicz

  Ojcze Święty Janie Pawle II, błagamy Módl Się za Ukochanym Świętym Kościołem,
  Ojczyzną Ukochaną, światem….+

  22 października 2021 rok, piątek
  -Wspomnienie Świętego Jana Pawła II, Papieża

  Mądrość to zgoda na to, co Daje Pan Bóg.

  „Mój Najświętszy Syn Widzi Samego Siebie rzuconego na ziemię i zdeptanego
  przez nieczyste nogi” – Objawienie Matki Bożej w Quito
  (OBJAWIENIA ZATWIERDZONE PRZEZ ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ)
  W Siroki-Brijeg mieszka 26 000 osób, często pochodzenia chorwackiego. To ludzie zaprawieni w bojach. Przed wiekami zmagali się z inwazją muzułmańską a w ostatnich dekadach z komunizmem. Niemal wszyscy mieszkańcy miasta to Katolicy a swą Świętą Wiarę traktują bardzo poważnie – zauważa Plinio Maria Solimeo. Za punkt honoru obrali sobie
  obronę małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety.
  (PCh24.pl)
  Niewiele miast na świecie może pochwalić się całkowitym brakiem rozwodów. Jednym z nielicznych a może jedynym jest Siroki-Brijeg ulokowane w Bośni. Receptą na sukces jest Święty Krzyż i uświadomienie sobie Jego roli w życiu małżeńskim.
  (PCh24.pl)
<
KAPLICZKI
DOMOWE