Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Dom Zakonny Misjonarzy Kombonianów (777859146)

Adres: Warszawa, ul. Łączna 14, 03-113, woj. mazowieckie.
Telefon: 22 676 56 28.
E-mail: kombonianiewa@gmail.com.

Opis miejsca


Założycielem i patronem naszego Zgromadzenia jest Świety Daniel Comboni, który odznaczał się całkowitym oddaniem sprawie misji. Dla niej przemawiał, żył i umarł ze słowami na ustach: „Ja umieram, ale dzieło moje nie umrze”.

Dzisiaj świadectwo życia Comboniego jest obecne w sercach prawie 1600 misjonarzy, 1400 sióstr zakonnych i 600 misjonarek świeckich, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych jeszcze nie znających Dobrej Nowiny lub zewangelizowanych niedostatecznie.

Żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, poprzez które staramy się dawać świadectwo przyjaźni, solidarności braterskiej i powszechności Kościoła oraz razem iść za Chrystusem żyjąc radami ewangelicznymi czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Zjednoczeni przez wspólne powołanie staramy się opierać nasze życie wspólnotowe na regularnym przebywaniu ze sobą, na wspólnym szukaniu woli Bożej, dzieleniu się modlitwą, wspólnym planowaniu i wspólnej pracy misyjnej.

Mapa

Wydarzenia archiwalne w "Dom Zakonny Misjonarzy Kombonianów":

Wyświetleń: 2