Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Dom Zakonny Misjonarzy Kombonianów (777859146)

Adres: Warszawa, ul. Łączna 14, 03-113, woj. mazowieckie.
Telefon: 22 676 56 28.
E-mail: kombonianiewa@gmail.com.

Opis miejsca


Założycielem i patronem naszego Zgromadzenia jest Świety Daniel Comboni, który odznaczał się całkowitym oddaniem sprawie misji. Dla niej przemawiał, żył i umarł ze słowami na ustach: „Ja umieram, ale dzieło moje nie umrze”.

Dzisiaj świadectwo życia Comboniego jest obecne w sercach prawie 1600 misjonarzy, 1400 sióstr zakonnych i 600 misjonarek świeckich, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych jeszcze nie znających Dobrej Nowiny lub zewangelizowanych niedostatecznie.

Żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, poprzez które staramy się dawać świadectwo przyjaźni, solidarności braterskiej i powszechności Kościoła oraz razem iść za Chrystusem żyjąc radami ewangelicznymi czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Zjednoczeni przez wspólne powołanie staramy się opierać nasze życie wspólnotowe na regularnym przebywaniu ze sobą, na wspólnym szukaniu woli Bożej, dzieleniu się modlitwą, wspólnym planowaniu i wspólnej pracy misyjnej.

Mapa

Wydarzenia archiwalne w "Dom Zakonny Misjonarzy Kombonianów":

Wyświetleń: 3