Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Jarmark Podkarpacki 2019 na Rynku w Rzeszowie (777840765)

Rozpoczęcie: 20 lipca 2019 o 8:00.
Zakończenie: 21 lipca 2019 o 20:00.
Lokalizacja: Rzeszów.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla dzieci Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Dokładna lokalizacja

Rynek w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Jarmarku Podkarpackim organizowanym w ramach jubileuszowego XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

W dniach 20 – 21 lipca 2019 (sobota – niedziela) podczas Jarmarku będzie można zapoznać się z ofertą wielu wystawców, artystów i rzemieślników, zakupić przeróżne produkty regionalne, skosztować smacznych potraw i produktów spożywczych, zachwycić się rękodziełem i rzemiosłem artystycznym, a także nabyć wiele materiałów ukazujących piękno województwa podkarpackiego.
W trakcie przygotowań do tegorocznej edycji Jarmarku organizatorzy spotkali się z ogromnym zainteresowaniem, zatem na rzeszowskim Rynku możemy spodziewać się mnogości kolorowych straganów, uginających się od naturalnych przysmaków i prawdziwych perełek sztuki i rzemiosła ludowego.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów i wszystkich twórców.

Wydarzenia towarzyszące

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów’2019

Msza Święta w intencji Polonii – XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

RzeszówMiasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego i siedziba władz powiatu rzeszowskiego. Jest centralnym miastem aglomeracji rzeszowskiej.

Dobre Miejsca związane z Rzeszowem.

Foto i tekst: wikipedia.

Informacje szczegółowe

Mapa

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury, która prowadzi swoją działalność od siedemdziesięciu lat. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.

    Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga. WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.

   W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy – zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych – skupia około 1500 osób. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Foto i tekst: fanpage 

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 447