Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa (777825851)

Adres: Krzeszowice, ul. Czerna 79, 32-065, woj. dolnośląskie.
Telefon: +48501959725.
E-mail: kdmczerna@gmail.com.

Opis miejsca


Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej został ufundowany w 1633 roku i pełnił funkcję eremu karmelitańskiego do roku 1805.  Jest jedynym klasztorem Karmelitów Bosych w Polsce, który na przestrzeni wieków nie uległ kasacji. Obecnie w klasztorze mieści się nowicjat, a kościół został podniesiony do rangi sanktuarium maryjnego. Każdego roku przy klasztorze organizowane są Karmelitańskie Dni Młodych, które skupiają na modlitwie setki młodych osób pragnących pogłębić swoją duchowość. 

Mapa

Wyświetleń: 22