Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie) (778183603)

Brak obrazka
Adres: Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie.
Telefon: 46 864 22 22.
E-mail: klasztor@niepokalanow.pl.

Opis miejsca


Zaczęło się od Świętej Figurki…

Niepokalanów zaczął się od gipsowej Świętej Figury Matki Bożej Niepokalanej, którą Święty Ojciec Maksymilian z kilkoma Współbraćmi wystawił na teresińskich polach, należących do księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Książę obiecał wprawdzie przekazać działkę z majątku Teresin na budowę nowego Klasztoru, ale sprawa nie była załatwiona do końca ze względu na obciążenia związane z darowizną. Brat Zenon Żebrowski, mianowany przez Świętego Ojca Maksymiliana kierownikiem budowy, zdobył kilka gotowych elementów z betonu, z których na poczekaniu zbudował postument. Świętą  Figurę kupiono w Warszawie za 90 złotych. Przewidziany teren pod budowę Klasztoru rozciągał się za wystawioną Świętą Figurą, tuż przy zaplanowanej bramie. W ten sposób Matka Boża Niepokalana stanęła na czele owego dzieła jako jego Właścicielka, Strażniczka i Gospodyni, Gestem Rozłożonych Rąk Zapraszająca Gościnnie do Swej Zagrody. Poświęcenia Świętej Figury dokonał Ksiądz  Proboszcz Parafii Pawłowice dnia 6 sierpnia 1927 r. Warunki darowizny postawione przez księcia wcale nie były łatwe, gdyż wymagały zobowiązania się Klasztoru do odprawiania Mszy Świętych za Zmarłych z Rodziny księcia aż po wieczne czasy. Z drugiej strony lokalizacja terenu była bardzo odpowiednia do prowadzenia wydawnictwa: centrum Polski, sąsiedztwo Stolicy, bliskość stacji kolejowej, również bliska droga łącząca Zachód ze Wschodem. Władze Zakonne zgodziły się na założenie nowego Klasztoru i wydawnictwa, ale nie zgodziły się na przyjęcie warunków księcia. Rozpoczęły się pertraktacje między księciem, Świętym Ojcem Maksymilianem i Prowincjałem Franciszkanów. Z ostatniej rozmowy z księciem wynikało, że sprawa darowizny upadła, a rozmówcy już podali sobie ręce na pożegnanie. 

Duch Niepokalanowa

W dniu 1 października 1927 r. książę własnoręcznie podpisał dokument: Niniejszym proponuję Wielebnym Ojcom objęcie w bezterminowe użytkowanie pięciu morgów ziemi ornej z mojego majątku Teresin (starostwo sochaczewskie). Teren ten położony jest przy szosie wiodącej z Warszawy do Szymanowa, naprzeciwko stacji kolei kaliskiej Szymanowa…” Należy zaznaczyć, że książę w późniejszych latach kilkakrotnie powiększał darowiznę aż do 25 hektarów, to jest tyle, ile liczy pół Państwa Watykańskiego.

W tym samym miesiącu zabrano się do budowy Klasztoru, zaczynając od Świętej Kaplicy w pobliżu Świętej Figury Matki Bożej. Pracowali Bracia z ofiarną pomocą okolicznej ludności. W Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie, 21 listopada tego roku, nastąpiły przenosiny z Grodna, a 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Przełożony Prowincji Zakonnej, Ojciec Korneli Czupryk, Poświęcił nowy Klasztor, który nazwano Niepokalanowem. 

Źródło

Mapa

Wyświetleń: 34

<
KAPLICZKI
DOMOWE