Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Największym Darem Boga dla Człowieka

„A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”

(Mt 28,20)

 

Pan Jezus z Miłości Pozostał z nami w postaci Chleba i Wina Eucharystycznego.

Możemy spotkać się z Nim podczas każdej Najświętszej Eucharystii, przyjąć Go do swojego serca i do swojego życia.

Możemy również dzielić się tym Największym Darem naszego Zbawiciela z innymi, zamawiając odprawienie Mszy Świętej w wybranej intencji.

 

Eucharystia to Najlepszy Dar, jaki można ofiarować drugiej Osobie.

 

Najświętsza Eucharystia może być odprawiona przez Kapłana w intencji dziękczynnej, zadośćuczynienia czy prośby, a także za bliskie nam Osoby – żyjące lub zmarłe, sprawy związane z naszym życiem, a także sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny czy całego świata.

Powierzone przez nas intencje będą przez Kapłana przedstawione i ofiarowane Ojcu Niebieskiemu w zjednoczeniu z Najświętszą Ofiarą Pana Jezusa i za Wstawiennictwem Maryi, Najświętszej Matki Bożej i naszej Mateńki, Niepokalanej Królowej Nieba i ziemi.

 

W Kościele Katolickim istnieje wielka różnorodność Nabożeństw i Modlitw, jednak żadne z nich nie ma wartości tak wielkiej jak Najświętsza Eucharystia.

 

 „Eucharystia Jednoczy Niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie”

Święty Jan Paweł II

 

 „Msza Święta tak wielkiej jest wartości, iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich Ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet Królowej Aniołów i Ludzi – gdyby zebrano razem tę cześć i miłość, jaką Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą wieczność – gdyby Bóg Stworzył tysiąc innych światów i Zaludnił je milionami Serafinów Wielbiących i Błogosławiących Stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak miłe i nie przyniosłoby Mu tyle Chwały, ile jedna Msza Święta: w Niej bowiem Ofiaruje się Sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc Ofiara ta jest nieskończonej Wartości”.

Święty Józef Sebastian Pelczar

 

Gdyby Ludzie znali Wartość Eucharystii, służby porządkowe musiały by kierować ruchem u wejścia do Kościołów.

Święta Teresa z Lisieux

 

Rodzaje intencji Mszy Świętych:

 • Jednorazowa – Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą w danej intencji, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę)
 • Zbiorowa – jeden Kapłan odprawia jedną Mszę Świętą, składając ją w kilku intencjach
 • Wieczysta zbiorowa – Msze Święte wyłącznie w intencji Osób, odprawiane codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Osoba  wpisana do Księgi Wieczystej np. w Zgromadzeniu Zakonnym ma udział w Eucharystiach za życia, jak również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji
 • Gregoriańska – intencja za jedną zmarłą Osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Zamówiona intencja zawsze musi być godziwa – nie wolno ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

 

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji, na przykład:

 • Dziękczynienia za otrzymane Łaski…
 • Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy…
 • Przebłagalna o darowanie win…
 • O Bożą Pomoc Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla…
 • O nawrócenie i przemianę życia…
 • O dobrą Spowiedź Świętą…
 • O szczęśliwą śmierć…
 • O Łaskę Nieba dla Konających
 • Za żyjące Osoby i Zmarłych
 • O Dar Nieba dla Zmarłego…
 • Za Zmarłego… w trzydziesty dzień po śmierci, w rocznicę śmierci
 • Za Dusze w czyśćcu cierpiące..
 • O Dary Ducha Świętego…
 • O nawrócenie z nałogu…
 • O uzdrowienie z choroby…
 • O pokój i szczęście w Rodzinie…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie …
 • O dobry wybór drogi życiowej…
 • O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla Matki i Dziecka…
 • O Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne…
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • O Pomoc w nauce, o Dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 • O rozwiązanie trudnej sprawy…
 • Z okazji urodzin (imienin, jubileuszu…) o Boże Błogosławieństwo…
 • W rocznicę Ślubu o dalsze Błogosławieństwo i zdrowie…

 

Gdy nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji lub nie potrafimy jej zapisać, można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji Panu Bogu wiadomej

 

Intencje Mszalne można zamawiać przeważnie w Zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

 

Coraz częściej możliwe jest zamawianie Mszy Świętych przez internet lub telefon:

Przy zamawianiu intencji składana jest dobrowolna ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Ofiara przeznaczona jest na utrzymanie Kościoła i Osób w nim posługujących, w szczególności Kapłana odprawiającego zamawianą Mszę Świętą.

 

Święte Słowa

Pan Bóg w Eucharystii Składa nam Pocałunki Miłości. …

Święty Ojciec Pio

 

Ten sam skutek, jaki Męka Chrystusa wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje w każdym Człowieku.

Święty To­masz z Akwinu

 

Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem.

Święty Cyryl Jerozolimski

 

 Aby przygotować dla naszych dusz Sakrament tak wielkiej Miłości potrzeba było niezmierzonej Mocy Boga Ojca, najwyższej Mądrości Syna i słodkiej Dobroci Ducha Świętego.

Święty Albert

 

Wiem, że na tym Ołtarzu Kochasz mnie tą samą Miłością, jaką mnie Kochałeś, kiedy Swoje Boskie Życie Trawiłeś wśród tylu Goryczy Krzyża!

Święty Alfons Maria Liguori

 

Ofiara Ołtarza jest sprawowana ku czci Świętych, którzy radują się w Raju, dla Dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w Czyśćcu cierpiących.

Święty Albert Wielki

 

Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w Wodzie Odradzającej i Przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak nauczał Chrystus.

Święty Justyn

 

Niezwykły to Stół, przy którym sam Gospodarz Staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; Czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli Męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili Tym Samym.

Święty Augustyn

 

Pan Przyznaje nam wszystko to, o co we Mszy Świętej Go poprosimy, a nawet więcej, bo Daje nam to, o co nawet nie myślimy prosić, a co nam jest potrzebne.

Święty Girolamo

 

Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy Świętej ma cudowną moc, napełnia duszę Niebiańskim Pocieszeniem.

Święty  Franciszek Salezy

 

Wszystkie kroki Człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa Nagroda w tym i Wiecznym Życiu.

Święty Augustyn

 

Wyświetleń: 48