Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (777892047)

Rozpoczęcie: 15 lutego 2020 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez Które Kościół jest sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
Msza Święta odprawiana jest w Kościele dolnym

Plan wydarzenia


„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez Które Kościół jest sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

Parafia p.w. Miłosierdzia BożegoKościół Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, położony na osiedlu Białostoczek przy placu Bł. Ks. Michała Sopoćki 1 (dawniej przy ul. Radzymińskiej 1), erygowany w 1984 r.

1. Świątynia Miłosierdzia Bożego

Klasycystyczna architektura świątyni, zaprojektowanej przez architektów: Andrzeja Nowakowskiego i Janusza Pawłowskiego, posiada bardzo głęboką symbolikę, związana z kultem Miłosierdzia Bożego. Układ linearny jego bryły ukazują promienie w kształcie wachlarza, wychodzące z serca świątyni, którym jest tabernakulum, obraz Jezusa Miłosiernego i Ołtarz. Promienie ogarniają środek, nawy boczne i kaplice. Podkreślają to linie na posadzce, podświetlenia sufitu i witraże. W środku absydy, na tle kryształowej rozety widnieje obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Panią Krystynę Zawadzką. Po lewej stronie Ołtarza Ofiarnego wykonanego z marmuru usytuowany jest Stół Słowa Bożego (ambona), po prawej zaś, na tle szklanej zabudowy mieści się chrzcielnica wykonana z kamienia i szkła. 

Świątynia ma też swoje znaczenie symboliczne, gdyż z jest ona w pewnym sensie spełnieniem zamiaru, jaki nosił Ksiądz Michał Sopoćko, zarówno w Wilnie jak i Białymstoku. Otóż pragnął on wybudować na cześć Najmiłosierniejszego Zbawiciela Kościół. Jednak wybuch wojny uniemożliwił realizację tego zamierzenia w Wilnie, natomiast w Białymstoku nie pozwoliły na to komunistyczne władze. Urzeczywistnieniem tego zamiaru, a jednocześnie wypełnieniem duchowego testamentu Księdza Sopoćki stał się kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego wzniesiony na osiedlu Białostoczek. Budowę Świątyni powierzył ówczesny Administrator Apostolski Archidiecezji Białostockiej Biskup Edward Kisiel księdzu Zbigniewowi Krupskiemu, byłemu alumnowi i uczniowi Ks. prof. Michała Sopoćki. 

Staraniem Księdza Zbigniewa, pierwszego proboszcza nowo utworzonej parafii, dnia 30 listopada 1988 roku, zostały umieszczone w Świątyni doczesne szczątki Sługi Bożego Ks. Michała Sopocki. Fakt obecności doczesnych szczątków Sługi Bożego sprawił, że świątynia stała się centrum modlitwy całej Archidiecezji, a zwłaszcza czcicieli Miłosierdzia Bożego, o beatyfikację tego niestrudzonego Apostoła Miłosierdzia Bożego. 30 września 2007 roku została uroczyście poświęcona i oddana na wyłączną własność Panu Bogu. 11 września 2008 roku, w obecności komisji powołanej przez księdza Arcybiskupa Metropolitę Edwarda Ozorowskiego, została otwarta krypta z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego, które po przygotowaniu przeniesiono do kaplicy w górnej świątyni, a w dniu beatyfikacji, 28 września 2008 roku, stały się one RELIKWIAMI BŁOGOSŁAWIONEGO. Odtąd Archidiecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku wpisało się na listę ważnych sanktuariów na polskiej i światowej „mapie”. 

2.Kaplica MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 

Kult Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej) w naszej świątyni i parafii rozpoczął się tuż po wybudowaniu dolnego kościoła. W przygotowywanej w 1987 roku dekoracji Grobu Pańskiego, umieszczono obraz ostrobramski, wykonany z kłosów i ziaren zbóż przez Panią Bernadetę Jakończuk. Obraz został zawieszony w specjalnej nastawie w kształcie łuku, stylizowanej na Ostrą Bramę. Wierni modlili się przed Chrystusem Eucharystycznym w Grobie Pańskim. Kiedy po Niedzieli Przewodniej rozebrano dekorację Grobu, nastawa z wizerunkiem Matki Bożej pozostała. Obecnie obraz ten, ujęty w specjalną ramę, znajduje się w dolnym Kościele przed prezbiterium , odbierając należną mu cześć. Natomiast w głównej świątyni jest Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia z obrazem namalowanym przez pana Mirosława Kotowicza, naszego parafianina, a wzorowanym na Ostrobramskim wizerunku. Obraz jest stale czczony z wielkim pietyzmen przez wiernych parafian i pątników, a szczególnie podczas Nowenny Opieki przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. W każdą środę po Mszy Świętej o godzinie 18.00, przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia odczytywane są prośby i podziękowania zapisane na kartkach. 

3.KAPLICA BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko ma w tej świątyni swoje miejsce. Jego kaplica, zaprojektowana przez plastyka Pana Mirosława Kotowicza, znajduje się po prawej stronie, oddzielona od bocznej nawy kompozycją z kamieni, pośrodku której stoi zabytkowy Krzyż. Na frontowej ścianie umieszczony jest obraz namalowany przez Panią Krystynę Zawadzką z Białegostoku, ukazujący błogosławionego w postawie stojącej, pełnego powagi i majestatu, ubranego w komżę i stułę (wzorowane na autentycznych). Ma to szczególną wymowę w kaplicy, gdzie znajduje się konfesjonał, w którym Ks. Michał spowiadał oraz wykonany przez niego klęcznik. Twarz uwznioślona i otoczona aureolą. Ks. Michał zwrócony w stronę Tabernakulum, odmawia na Różańcu Koronkę, trzymając w lewej ręce Dzienniczek. Na jego postać padają promienie, tryskające z wizerunku Jezusa Miłosiernego umieszczonego w centralnym miejscu prezbiterium. Nad obrazem błogosławionego widnieją słowa z Dzienniczka, wypowiedziane przez Chrystusa do Siostry Faustyny: „Jest to kapłan według serca Mojego”. Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku słowa oddające treść obrazu: „W pewnym momencie widziałam Ks. Sopoćkę modlącego się, który rozważał sprawy te, ujrzałam, jak nagle zarysował się krąg światła nad jego głową” (Dz. 762).

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku


Kościół Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, położony na osiedlu Białostoczek przy placu Bł. Ks. Michała Sopoćki 1 (dawniej przy ul. Radzymińskiej 1), erygowany w 1984 r.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 856519010
  • E-mail: milosierdzie@archibial.pl

Wyświetleń: 1