Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta w Intencji Życia Poczętego (777884679)

Rozpoczęcie: 25 lutego 2020 o 18:00.

Dla wszystkich Dla kobiet w Stanie Błogosławionym


Opis wydarzenia


,,Troska o Dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili Poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej w intencji ochrony Życia ludzkiego.
Przyłącz się do wspólnej modlitwy w obronie ludzkiego Życia od Poczęcia do naturalnej śmierci. Szanujmy życie, najcenniejsze co zostało nam ofiarowane. 
(Jest to wydarzenie cykliczne. Msza Święta będzie odprawiana raz na miesiąc, za każdym razem w innym Kościele).

Parafia pw. Chrystusa KrólaParafię powołał do życia bp Edward Kisiel dekretem z 15 czerwca 1990 r. na terytorium należącym dotąd do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i parafii Niepokalanego Serca Maryi. Jednocześnie na urząd proboszcza powołano Ks. Antoniego Szczęsnego. W miejscu obecnego Kościoła Chrystusa Króla Ks. Adolf Ołdziejewski, proboszcz dojlidzki, zbudował w 1937 r. drewniany Kościół pod tym samym wezwaniem z materiału pozyskanego z rozebranego teatru letniego w Zwierzyńcu. Powstały też plebania i budynki gospodarcze. Do tejże, tymczasowej świątyni przeniesiono nabożeństwa parafialne z nieistniejącego obecnie Kościoła p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. Dnia 25 czerwca 1941 r. uciekające przed Niemcami żołdactwo sowieckie zamordowało Ks. Ołdziejewskiego, jego ojca Wincentego oraz kilku parafian, śpieszących na ratunek podpalonej przez sowieckich zwyrodnialców świątyni. Duszpasterstwo przeniesiono do odbudowanego właśnie Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. W 1985 r. uzyskano zgodę władz państwowych na wystawienie kaplicy w miejscu spalonego w czasie wojny Kościoła. W roku następnym proboszcz z Dojlid, Ks. Maciej Pawlik, przystąpił do budowy murowanego kościoła, zaprojektowanego przez inż. Arch. Andrzeja Kocia. Główne prace budowlane ukończono w roku 1989, co pozwoliło w roku następnym na utworzenie przy tej świątyni parafii, której nadano tytuł Chrystusa Króla. Dalsze prace wykończeniowe prowadzili kolejni proboszczowie: Ks. Antoni Szczęsny i Ks. Franciszek Wiatr. W bryle budynku charakterystyczny jest dwupołaciowy dach z centralnie umieszczoną wieżą-sygnaturką i monumentalna figura Chrystusa Króla w bramie Kościoła. Wnętrze świątyni zdobią obrazy pędzla Marka Karpa. Przy Kościele zbudowano nową plebanię, a posesję przykościelną otoczono murem. Przy nowej świątyni pogrzebano w 1994 r. doczesne szczątki Ks. Ołdziejewskiego, ekshumowane z cmentarza dojlidzkiego.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Białystok, ul. Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1, 15-545 , woj. podlaskie
  • Telefon: 857434429
  • E-mail: parafiachk@gmail.com
  • WWW: https://parafiachk.bialystok.pl/

Mapa

Fundacja Serce w Sercu


Misją Fundacji Serce w Serce jest ochrona życia ludzkiego przez pomoc rodzinie.

Pragniemy wspierać i doceniać każde ludzkie życie. Naszym głównym celem jest pomoc rodzicom, którzy stoją w obliczu trudności. 

Wszyscy członkowie Fundacji, w tym Zarząd i Rada, działają na zasadzie wolontariatu.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 513528070
  • E-mail: kontakt@sercewsercu.pl

Wyświetleń: 8