Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Oddaj się w Niewolę Maryi

Cześć Maryi! Cześć i Chwała! Pannie Świętej Cześć!

Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała!

Hołd Jej spiesz się nieść! 

Nabożeństwo Niewolnictwa Maryi czyli Oddanie się w Niewolę Panu Jezusowi Chrystusowi przez Matkę Najświętszą zapoczątkował Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Kapłan ten otrzymał Dar poznania Maryi w głębokiej Prawdzie o Jej Osobie, o Cnotach i Zasługach, o Roli jaką Matka Najświętsza Odgrywa w Dziejach Zbawienia świata i każdej Duszy.

Natchniony tą Święta Wiedzą napisał „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym ogłasza, że Maryja jako Niepokalanie Poczęta Pokorna Służebnica Pańska, Dana jest Człowiekowi jako Najdoskonalszy Wzór Stworzenia do naśladowania i Najprostsza i Najkrótsza Droga do Pana Jezusa Chrystusa, do Świętego Nieba.

Maryja Królowa Nieba i Ziemi Ma w Mocy Danej od Boga przez Swe Zasługi i Miłość Miłosierną Ukształtować, Uczynić ze Swego każdego Dziecka – Świętego – na Wzór Siebie Samej.

Trzeba nam z Prawdziwą ufnością i Świętą Pokorą zawierzyć się JEJ – ofiarować swą Wolę i życie, zasługi, cnoty i słabości, wszystko, co do nas należy, by stać się Totus Tuus czyli ”Cały Twój”.

Cały do dyspozycji Pana Boga, do służby Jego Najświętszej Woli … jak Maryja…

Cały ukryty i bezpieczny, żyjący w Najświętszym Sercu Maryi.

Niepokalana Pragnie Ratować Swe Dzieci obciążone grzesznością i skłonnością do błądzenia. Nasza Mateńka Chce Uczyć, Umacniać, Chronić i Przewodzić w walce z naszym największym wrogiem – grzechem.

  

Znanymi czcicielami Matki Najświętszej Zawierzonymi w Niewolę Miłości są, m.in.

Święty Maksymilian Maria Kolbe, Święty Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.

Treść Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi Chrystusowi przez Maryję Matkę Najświętszą

Łańcuch Niewolnictwa

Zewnętrznym materialnym znakiem oddania się w Niewolę Panu Jezusowi Chrystusowi przez Maryję jest łańcuszek z medalikiem Mateńki Niepokalanej.

Foto: Bartosz Płoński

Akt Oddania się Najświętszej Maryi Pannie w Niewolę Miłości poprzedza

33-DNIOWE PRZYGOTOWANIE MODLITEWNE.

Najlepiej by Zawierzenie odbyło się w Święto Maryjne, ale w potrzebie serca można przystąpić do Nabożeństwa w dowolnym terminie.

Proponowane daty rozpoczęcia przygotowań i kończące je Święta Maryjne:

 • 31 grudnia (2 lutego – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny)
 • 20 lutego (25 marca – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny)
 • 28 kwietnia (31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny)
 • 18 maja (20 czerwca – Święto Niepokalanego Serca Maryi Panny)
 • 13 lipca (15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)
 • 5 listopada (8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny).

Przygotowanie do Zawierzenia może odbywać się indywidualnie z pomocą Modlitewnika lub poprzez uczestnictwo w rekolekcjach Zawierzenia.

Modlitewnik:

Przygotowanie do aktu Zawierzenia się Jezusowi przez Ręce Maryi według Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Praca zbiorowa.

Rekolekcje:

 1. https://niewolnicy.wordpress.com/33-dni-rekolekcje/
 2. https://niewolnicy.wordpress.com/wspolnota-dnm/
 3. https://bractwokrolowejpolski.pl/o-bractwie/zapisy-na-rekolekcje/

Polecana lektura

 1. Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
  Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort
 2. Mistyczne Miasto Boże. Święta Maria z Agredy
 3. Tajemnica Maryi. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Święte Słowa

Maryja Matka Najświętsza – drugie Objawienie w Fatimie, 13 czerwca 1917r. 

Pan Jezus Pragnie się tobą Posłużyć, abym Była bardziej Znana i Kochana. Pragnie Ustanowić na świecie Kult Mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to Nabożeństwo Obiecuje Zbawienie. Te Dusze będą przez Boga Kochane, jak kwiaty przeze Mnie Postawione dla ozdoby Jego Tronu.

Pan Bóg Pragnie, by Jego Najświętsza Matka Była obecnie więcej Znana, bardziej Kochana i Czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy Wybrani rozpoczną za Łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę…. Wtedy ujrzą, o ile Wiara na to pozwala, Tę Piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej Kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają Wspaniałość Tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z Miłości. Doświadczą Jej Słodyczy i Pieszczot Matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane Dzieci. Poznają Miłosierdzie, Którego Maryja jest Pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej Pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej Ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Pana Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja Jest Najpewniejszym, Najkrótszym i Najdoskonalszym Środkiem, by dojść do Pana Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Pana Jezusa Chrystusa.

za: Święty Ludwik M. Grignion de Montfort,

Traktat o Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny [55]

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje Serce, Maryjo!

za: Święty Jan Paweł II

Wszystko postawiłem na Maryję!

za: Sługa Boży Kardynał Wyszyński

Wyświetleń: 7267

Skip to content