Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (777836459)

Adres: Siedlce, ul. J. Kochanowskiego 11 , 08-110, woj. mazowieckie.
Telefon: 25 632 21 03.
E-mail: katedrasiedlce@poczta.onet.pl.

Opis miejsca


Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest parafią katedralną diecezji siedleckiej. Pierwotnie była to świątynia filialna najstarszej siedleckiej parafii pw. św. Stanisława BM. 21 lipca 1903 r. władze carskie wydały zgodę ks. J. Scipio del Campo na budowę nowego kościoła. Budowa nowej świątyni trwała od 1906 do 1912 roku. Za datę utworzenia parafii przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dokonanego na mocy dekretu bpa H. Przeździeckiego, przyjmuje się dzień 27 kwietnia 1919 r. Pierwszym proboszczem parafii został ks. A. Suracki. 24 stycznia 1924 r. na mocy bulli papieża Piusa XI nastąpiło podniesienie kościoła do godności katedry i przeniesienie stolicy diecezji z Janowa Podlaskiego do Siedlec. 

Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół murowany w stylu neogotyckim o planie krzyża łacińskiego według projektu architekta gubernialnego Zygmunta Zdańskiego. Obecnie katedra znajduje się przy ulicy Bp. I. Świrskiego 55 (podst. 19/52 m, wys. wież 75 m, wys. nawy głównej 16,5 m). 

Wybudowany w latach 1906-1912, staraniem ks. Józefa Scipio del Campo na placu ofiarowanym przez Ludwika Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Konsekrowany 21 września 1913 przez Franciszka Jaczewskiego, bpa lubelskiego. Katedra od 25 stycznia 1924 na mocy bulli Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie wykończony w 1928 staraniem ks. Juliana Rystera z ofiar duchownych i wiernych z okazji rocznicy 10-lecia wskrzeszenia diecezji. W roku 1928 Dominik Biernacki ukończył budowę organów, którą rozpoczął w roku 1914. Podczas II wojny światowej zostały zniszczone witraże, później odrestaurowane. Kościół przeszedł gruntowny remont w latach 1997-1998 (przed pielgrzymką papieża Jana Pawła II w 1999, podczas której odwiedził Siedlce), kiedy odrestaurowano prezbiterium (wymiana posadzki, przeniesienie tabernakulum) i wykonano nowy witraż w centralnym oknie frontonu.Adres Parafii:

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. J. Kochanowskiego 11

08-110 Siedlce

Telefon: kancelaria (25) 632-21-03 (w godzinach pracy kancelarii) 

email: katedrasiedlce@poczta.onet.pl

 
Katolicki Telefon Zaufania: 800-664-447 

– od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00

– anonimowy, bezpłatny

Mapa

Wydarzenia archiwalne w "Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny":

Wydarzenia cykliczne archiwalne w "Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny":

Wyświetleń: 18