Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (777836338)

Adres: Częstochowa, ul. Kordeckiego 2, 42-225, woj. dolnośląskie.
Telefon: +48 34 377 77 77.
E-mail: furta@jasnagora.pl.

Opis miejsca


 Sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie, położone jest na wzgórzu Jasna Góra. Stanowi jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym się cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych.

W 2018 roku do Sanktuarium przybyło ponad 4 mln pielgrzymów i turystów z wielu krajów (poza Polakami, najliczniej z Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych). W 200 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział około 834 tysięcy osób. Pieszo do klasztoru przybyło ponad 124 tysiące osób w 255 pielgrzymkach. Ponadto pielgrzymowano na Jasną Górę również w pielgrzymkach: rowerowych, biegowych, konnych i na łyżworolkach.


CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary – Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca musi być głębsza, ale należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Bez niego Jasna Góra byłaby tylko zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki, być może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum. 

Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. Malowidło zalicza się do typu przedstawień określanego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka. 

O początkach Obrazu i jego dziejach do 1382 r., nie posiadamy pewnych i ściśle historycznych wiadomości – jedynie tradycję i różne pobożne podania. Według tradycji, Obraz Jasnogórskiej Pani miał malować św. Łukasz Ewangelista jeszcze za życia Najświętszej Panienki. Ta sama tradycja podaje nawet, że Obraz jest malowany na płycie stołu używanego przez świętą Rodzinę w Nazarecie. 

W IV wieku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, miała przywieźć ze sobą ten Obraz do Konstantynopola. Tam doznawał on wielkiej czci i był pomocą w chwilach zwłaszcza wielkich nieszczęść jak zaraźliwe choroby, epidemie itp. Około wieku IX czy X Obraz powędrował na północ, gdzie ostatecznie na stałe spoczął w zamku Bełzkim, na północny wschód od Lwowa, na Rusi Czerwonej. 

W roku 1382 Władysław, książę Opola, w imieniu króla Ludwika Węgierskiego sprawował rządy na Rusi. Książę chcąc zabezpieczyć Obraz przed ewentualnym zbezczeszczeniem ze strony pogańskich Tatarów (raz podczas oblegania zamku Bełzkiego strzała tatarska wpadając przez okno kaplicy ugodzić miała w szyję Matki Bożej), postanowił przewieźć Obraz do Opola na Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał się na krótki odpoczynek w Częstochowie u podnóża, kościółka na Jasnej Górze, Matka Boża miała mu dać poznać Swą wolę, iż chce tutaj właśnie pozostać. Opolczyk pozostawił więc Obraz na Jasnej Górze, oddając go pod opiekę białym Ojcom Paulinom, sprowadzonym z Węgier w 1382 roku.

Foto i tekst: wikipedia, jasnagora.pl.

Mapa

Wydarzenia w "Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze":

Wydarzenia cykliczne w "Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze":

Wydarzenia archiwalne w "Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze":

Wydarzenia cykliczne archiwalne w "Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze":

Sakrament Pokuty

  • 16 października 2019 o 6:15.
  • 17 października 2019, 18 października 2019, 19 października 2019, 20 października 2019, 21 października 2019, 22 października 2019, 23 października 2019, 24 października 2019, 25 października 2019, 26 października 2019, 27 października 2019, 28 października 2019, 29 października 2019, 30 października 2019, 31 października 2019, 2 listopada 2019, 3 listopada 2019, 4 listopada 2019, 5 listopada 2019, 6 listopada 2019, 7 listopada 2019, 8 listopada 2019, 9 listopada 2019, 10 listopada 2019, 12 listopada 2019, 13 listopada 2019, 14 listopada 2019, 15 listopada 2019, 16 listopada 2019, 17 listopada 2019, 18 listopada 2019, 19 listopada 2019, 20 listopada 2019, 21 listopada 2019, 22 listopada 2019.
  • Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
  • Częstochowa.
Spowiedzi Święte Dla wszystkich
 1

Wyświetleń: 1