Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie! [Łk 22,42]

Śladami Jezusa i Mojżesza (777859355)

Rozpoczęcie: 28 stycznia 2020 o 22:50.
Zakończenie: 6 lutego 2020 o 18:05.
Dokąd: Ziemia Święta.

Dla pełnoletnich Dla sióstr zakonnych Dla kobiet Dla mężczyzn Dla małżeństw Dla kapłanów


Opis wydarzenia


ZAPISY: tylko u o. Tomasza Michalika

do 30 lipca 2019 (osobiście lub telefonicznie 535 740 777)
Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności
z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.
CENA PIELGRZYMKI
:
– 1600 zł i 1060 USD (dopłata za pokój jednoosobowy 350 USD) [dla grupy 45 osobowej]
– 1600 zł i 1020 USD (dopłata za pokój jednoosobowy 350 USD) [dla grupy 30 osobowej]
oraz 100 USD (płatne po przylocie do Izraela)
 Osoby przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 200 zł
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
:

– przelot samolotem na trasie Kraków-Tel Awiw-Kraków
– pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
– zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
– autokar do dyspozycji grupy, przewodnika po miejscach świętych
– wszystkie bilety wstępu, statek po Jeziorze Galilejskim, wizę jordańską
– opłaty przekroczenia granic, ubezpieczenie, system nagłaśniający
– przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

Plan wydarzenia


28.01.2020

1 dzień

Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Krakowie – Balicach 

22.50 - Dojazd na lotnisko we własnym zakresie  

29.01.2020 

2 dzień 

00:55 - Odlot do Tel Awiwu 

5:35 - Lądowanie w Izraelu 

Cezarea Nadmorska – akwedukt, Hajfa, Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris, Akko – spacer do portu, Zakwaterowanie w Nazarecie. Nazaret. Grota i bazylika Zwiastowania, kościół Świętego Józefa, muzeum franciszkańskie i Nazaret z czasów Jezusa  

30.01.2020  

3 dzień 

Jezioro Galilejskie. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha – sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Prymatu Świętego Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Płynięcie statkiem po Jeziorze Galilejski. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

31.01.2020 

4 dzień  

Przekroczenie granicy izraelsko-jordańskiej. Um Qeis (biblijna Gadara). Jerash – jedno z najlepiej zachowanych miast z czasów rzymskich. Zakwaterowanie w Ammanie 

01.02.2020 

5 dzień  

Betania – miejsce chrztu Pańskiego. Madaba – prawosławny kościół Świętego Jerzego, 

w którym znajduje się słynna mozaikowa mapa z VI wieku. Góra Nebo – miejsce śmierci proroka Mojżesza. Zakwaterowanie w Petrze 

02.02.2020 

6 dzień 

Petra. Zwiedzanie miasta wykutego w skale. Zakwaterowanie w pobliżu granicy 

03.02.2020 

7 dzień 

Przekroczenie granicy jordańsko-izraelskiej. Jerycho – panorama Góry Kuszenia i sykomora. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Wadi Qelt – panorama prawosławnego klasztoru Świętego Jerzego. Zakwaterowanie w Betlejem 

04.02.2020 

8 dzień  

Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela Jerozolima. Kościół Świętej Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Zwiedzanie bazyliki Grobu i Kalwarii 

05.02.2020 

9 dzień  

Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Dominus Flevit”, panorama Jerozolimy, Grób Maryi, Ogród Oliwny, bazylika Agonii. Mur Płaczu. Syjon Chrześcijański: Wieczernik, kościół Zaśnięcia NMP, kościół Świetego Piotra „in Gallicantu” 

06.02.2020 

10 dzień  

Betlejem – Grota Mleczna. Abu Ghosz – jedno z trzech biblijnych Emaus. Lot – grób Świętego Jerzego. Jafa – kościół Świętego Piotra 

21:10 - Odlot z Tel Awiwu 

00.05 - Lądowanie w Krakowie i zakończenie pielgrzymki 

- Codziennie odprawiana jest Msza Święta 

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

- W Izraelu oprowadza duchowny z Polski; w Jordanii miejscowy przewodnik 

- Kapłani zabierają albę i białą stułę

Klasztor Sióstr Bernardynek


,,Jezus czeka… przyjdź na chwilę…”

Serdecznie zapraszamy do naszego Kościoła na chwilę modlitwy, zadumy i refleksji.

Adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w ciszy i samotności

możemy wypraszać tak bardzo potrzebne nam łaski.

Informacje szczegółowe

Mapa

Ziemia Święta


Historia Ziemi Świętej, w odróżnieniu od innych obszarów kuli ziemskiej, jest niezwykła i złożona. Wąski kraj stanowiący pomost między rozległymi kontynentami Azji i Afryki był nieustannie przemierzany przez ludy z północy i południa, co sprzyjało częstym przemianom na tym skrawku ziemi. Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejsze wydarzenia, które kształtowały kraj wybrany przez samego Boga.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Izrael/ Jerozolima / Betlejem

Mapa

Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych


Pierwszymi zwolennikami „ściślejszej obserwancji”, czyli reformatami, byli w Polsce zakonnicy „regularnej obserwancji” (bernardyni). Jednym z nich był o. Gabriel z Gródka (Grodecki). Początkowo nosił się on z zamiarem pozyskania całej prowincji bernardyńskiej dla reformy. Gdy tego nie udało się przeprowadzić, przystąpił do zakładania własnych klasztor6w: w Pińczowie (1605), w Ołomuńcu na Morawach (1607) i w Gliwicach na Śląsku (1611), gdzie też założył nowicjat. Zmarł w roku 1619.

W 1621 r. przybył do Polski o. Aleksander z Padwy (Patavinus), mianowany przez papieża Grzegorza XV komisarzem apostolskim dla założenia franciszkańskiej „ściślejszej obserwancji”. W czasie kapituły w Zakliczynie n. Dunajcem, dnia 3 VI 1623 r., o. Aleksander założył dwie kustodie (prowincje w początkowym okresie): małopolską p.w. Matki Bożej Anielskiej oraz wielkopolską p.w. Świętego Antoniego. Do kustodii małopolskiej weszły wtedy trzy klasztory: w Gliwicach, Zakliczynie i Wieliczce. W latach 1624 – 1633 przyjętych zostało siedem dalszych fundacji: w Bieczu, Krakowie, Solcu (nad Wisłą), Kazimierzu, Przemyślu, Lwowie i Stopnicy.

Zakon Braci Mniejszych. Według historyków Święty Franciszek otrzymał w 1209 r. od Papieża zatwierdzenie swego „sposobu życia”, czyli tego, co później zostanie nazwane „Protoregułą”. Teksty napisane przez samego Franciszka, po upływie wielu wieków nadal pozostają aktualne i zachęcają młodych ludzi do wybrania drogi zakonnej. Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości (ReB 1,1): w tych słowach Reguły zawiera się kwintesencja modelu życia, który Franciszek ukazał swoim naśladowcom i który sam uwiarygodnił przykładem swojego życia.

Ubóstwo, posłuszeństwo i czystość oraz wierne zachowywanie Ewangelii stanowią fundament życia Świętego Franciszka i jego naśladowców. Po wstępnym okresie życia w odosobnieniu Franciszek odkrywa swoje powołanie do życia we wspólnocie razem z tymi, którzy tak jak on opuścili wszystko, aby oddać się na wyłączną służbę Bogu i potrzebującym. I tak jak Franciszek, który przez pokorę życia i głęboką ascezę osiągnął miano imitator Christi („Naśladowca Chrystusa”), tak każdy wstępując na drogę ukazaną przez Franciszka pragnie stawać się imitator Francisci („Naśladowca Franciszka”), a więc konsekwentnie imitator Christi.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 23