Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Święty Różaniec to Dar

Matka Najświętsza od wielu lat niezmiennie, w każdym Swym Objawieniu Wzywa nas

– Swoje Ukochane Dzieci do Świętego Życia poprzez Świętą Modlitwę, Świętą Pokutę i Nawrócenie…….

 

W Fatimie, Lourdes czy w Gietrzwałdzie Królowa Niepokalanie Poczęta Maryja zawsze Prosi o to, by codzienne odmawiać Święty Różaniec!

Święta Modlitwa Różańcowa może nam zatem wyjednać u Pana Boga wiele Świętych Łask, jest ona dla Ludzkości bezcennym Darem i Ratunkiem.

Spełnijmy Prośbę Bożej i naszej Mateńki, poznajmy i pokochajmy Różaniec Święty!

Święte Tajemnice Różańcowe: Radosne, Bolesne, Chwalebne oraz Światła przybliżą nam najważniejsze chwile Ziemskiego Życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej.

Przypatrując się Świętym Cudownym Wydarzeniom, które układają się w Historię naszego Zbawienia, nauczymy się wraz z Królową Niepokalanie Poczętą Maryją jak Święcie Żyć… Kochać… Służyć Panu Bogu i Bliźniemu.

Święty Różaniec. Ta Święta Modlitwa jest jeszcze dzisiaj dla bardzo wielu Ludzi Znakiem i Środkiem nawiązania najbardziej intymnej więzi z Panem Jezusem Chrystusem. W czasach trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci Człowiek zawsze znajdował w Świętym Różańcu pociechę, umocnienie i nowe siły.

za: Święty Jan Paweł II

 

Święty Różaniec można odmawiać indywidualnie, bądź we wspólnocie.

Ta Święta Modlitwa ma wielką wartość, gdy zmawiana jest wspólnie przez całą Rodzinę.

W październiku, miesiącu szczególnie poświęconym Świętemu Różańcowi w Świętych Kościołach każdego dnia przed Najświętszym Sakramentem odprawiane są Święte Nabożeństwa Różańcowe.

Poprzez Świętą Modlitwę Różańcową uzyskać można wiele bezcennych Odpustów dla siebie oraz Bliskich Zmarłych. Ojciec Święty Jan Paweł II przypisał jej moc Egzorcyzmu.

Matka Najświętsza Objawiła w Pompejach tzw. Nowennę Pompejańską. Codziennie przez 54 dni modlimy się trzema lub czterema Częściami Świętego Różańca, aby wyjednać u Pana Boga Świętą Łaskę w konkretnej intencji.

Święci o Świętym Różańcu 

Nawet gdy jesteś na krawędzi potępienia, nawet gdy jesteś jedną nogą w piekle, nawet jeżeli zaprzedałeś swoją Duszę diabłu, Święty Różaniec Wyjedna ci Skruchę i Przebaczenie grzechów.

za: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

W waszym trudnym życiu Święty Różaniec was wesprze. Zżyjmy się ze Świętym Różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. (…) Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być Uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione Świętą Modlitwą Różańcową. Należy z nią połączyć w Duchu Świętej Pokuty i Wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.

za: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński

 

Święty Różaniec  Świętego Ojca Maksymiliana

 

Jak modlić się na Świętym Różańcu

Tajemnice Radosne – Część Radosna (poniedziałek, sobota)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  (Łk 1,26-38)
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
  (Łk 1,39-56)
 3. Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa
  (Łk 2,1-20)
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa Chrystusa w Świątyni
  (Łk 2,22-38)
 5. Odnalezienie Pana Jezusa Chrystusa w Świątyni
  (Łk 2,41-50)

 

Tajemnice Bolesne – Część Bolesna  (wtorek, piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa Chrystusa w Ogrójcu
  (Mt 26,36-46)
 2. Biczowanie Pana Jezusa Chrystusa
  (Mt 27,24-26)
 3. Ukoronowanie cierniem Najświętszej Głowy Pana Jezusa Chrystusa
  (Mt 27,27-31)
 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa Chrystusa
  (Łk 23,26-32)
 5. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu Świętym
  (J 19,17-30)

 

Tajemnice Chwalebne – Część Chwalebna (Niedziela, środa)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa
  (Mt 28,1-10)
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa
  (Dz 1,6-11)
 3. Zesłanie Ducha Świętego
  (Dz 1,12-14 e 2,1-4)
 4. Wniebowzięcie Matki Najświętszej Maryi
  (Łk 1,48-49)
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi na Królową Nieba i ziemi
  (Ap 12,1-17)

 

Tajemnice Światła – Część Światła (czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa Chrystusa w Jordanie
  (Mt 3,13-17)
 2. Cud w Kanie Galilejskiej
  (J 2,1-11)
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i Wzywanie do Nawrócenia
  (Mk 1,14-15)
 4. Przemienienie na Górze Tabor
  (Łk 9,28-36)
 5. Ustanowienie Sakramentu Przenajświętszej Eucharystii
  (Łk 22,14-20)

 

Przykładowe rozważania Różańcowe

http://kspopieluszko.blogspot.com/2010/09/rozaniec-z-b-ks-jerzym-popieuszka.html?m=1

http://siostrymi.pl/teksty-kolbe/

 

Święta Modlitwa na paciorkach Świętego Różańca

Krzyż Święty

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Modlitwy początkowe

 1. Skład Apostolski.
  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi.  I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który Się Począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny; Umęczon pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowan, Umarł i Pogrzebion, Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia Zmartwychwstał; Wstąpił na Niebiosa, Siedzi po Prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd Przyjdzie Sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, grzechów Odpuszczenie, ciała Zmartwychwstanie Żywot Wieczny. Amen.
 1. Ojcze Nasz
  Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie, Święć Się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi.  Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj. I Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie Wódź nas na pokuszenie, ale nas Zbaw ode złego. Amen.
 1. Trzy razy Zdrowaś Maryjo – prosząc o Wiarę, Nadzieję i Miłość.
  Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl Się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 1. Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

 

Dziesiątki (cząstki)

I Dziesiątka 

Wymień Świętą Tajemnicę, Która ma być rozważana.

I. Tajemnica Radosna – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ojcze Nasz

10 razy Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak Było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie Dusze do Nieba i Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. (Modlitwa Fatimska)

O Maryjo bez grzechu pierworodnego Poczęta, Módl Się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.(Akt Strzelisty do Matki Najświętszej)

 

II Dziesiątka

II Tajemnica Radosna – kontynuuj jak wyżej, do końca V Dziesiątki.

Ojcze Nasz.

10 razy Zdrowaś Maryjo.

Chwała Ojcu…

O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy…

O Maryjo bez grzechu pierworodnego Poczęta…

Po V Dziesiątce 

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami Racz nie Gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, Racz nas zawsze Wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas Pojednaj, Synowi Swojemu nas Polecaj, Swojemu Synowi nas Oddawaj. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Wyświetleń: 510

Skip to content