Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Święty Sakrament Namaszczenia Chorych (778185993) - edytuj

Rozpoczęcie: 4 sierpnia 2021 o 9:30.

Dla chorych Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko Pozwala Dotykać Się chorym, lecz także Bierze na Siebie ich nędzę: „On Wziął na Siebie nasze słabości i Nosił nasze choroby” (Mt 8, 17). Nie Uleczył wszystkich chorych. Jego Uzdrowienia były Znakami Przyjścia Królestwa Bożego, Zapowiadały Uzdrowienie bardziej radykalne: Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na Krzyżu Chrystus Wziął na Siebie cały ciężar zła i Zgładził „grzech świata” (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez Swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu Chrystus Nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego Zbawczą Męką. 

NIE NALEŻY MYLIĆ TEGO SAKRAMENTU Z tzw. OSTATNIM NAMASZCZENIEM. SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH MOŻNA PRZYJMOWAĆ WIELE RAZY I NIE NALEŻY BAĆ SIĘ. W ZAMYŚLE PROWADZI ON DO UZDROWIENIA, A NIE DO ŚMIERCI.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski ( 777873694 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5