Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Szlak Orlich gniazd (777848463)

Adres: Ogrodzieniec, ul. Pl. Wolności 42, woj. śląskie.
Telefon: 32 673 33 64.
E-mail: biuro@jura.info.pl.

Opis miejsca


Szlak turystyczny przebiega przez województwa małopolskie i śląskie. Szlak łączy Kraków z Częstochową poprzez większość Orlich Gniazd, jurajskich zamków i warowni wybudowanych na skałach dochodzących do 30 metrów. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym. Ma długość 163,9 km. Podobną trasą biegnie Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.

Pierwszą propozycję utworzenia szlaku już w 1927 roku przedstawił na łamach czasopisma „Ziemia” Stanisław Leszczycki. W 1930 r. wytyczono i oznaczono kolorem czerwonym szlak biegnący z Krakowa przez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tęczyński, a następnie powracający do Krakowa. Mimo swej malowniczości szlak został zapomniany, gdyż nie był w żaden sposób konserwowany i odnawiany. W 1948 r. kolejną próbę wytyczenia szlaku podjął Kazimierz Sosnowski – znany turysta i krajoznawca. Dwa lata później, w 1950 r., dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Komunikacji, szlak został ostatecznie wyznaczony, jako turystyczny szlak pieszy o długości 163,9 km, biegnący od Krakowa do Częstochowy. W kolejnych latach trasa szlaku była wielokrotnie korygowana, niewiele zmieniając pierwotny przebieg, a mając przede wszystkim na celu zwiększenie jego atrakcyjności. Swą poetycką nazwę szlak zawdzięcza ruinom i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy, które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Oprócz zamków na szlaku można również podziwiać szereg innych atrakcji – zabytkowe budowle sakralne, wytwory przyrody, co czyni go niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych szlaków w Polsce. Dziś szlak biegnący przez prawie cały teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej to atrakcja nie tylko dla pieszych turystów. Dzięki stale rozwijającej się infrastrukturze oraz przybywającym z roku na rok atrakcjom to doskonałe miejsce dla turysty, który chce aktywnie spędzić czas. Tutaj ma możliwość jazdy po szlaku rowerem, wspinania się, zwiedzania jaskiń, może uprawiać nordic walking lub wybrać się na narty. Wszystko w otoczeniu niepowtarzalnie pięknego krajobrazu. Jest tu dobrze rozwinięta baza noclegowa i agroturystyczna. Szlak jest dobrze oznakowany, a wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sieci punktów informacji turystycznej. W 2012 roku Szlak Orlich Gniazd, którym opiekuje się Związek Gmin Jurajskich, otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej stając się najlepszym produktem turystycznym Polski.

Miasta na szlaku dla pieszych:

Częstochowa; Olsztyn; Mirów; Bobolice; Morsko; Ogrodzieniec; Pilica; Smoleń; Bydlin, Rabsztyn; Pieskowa Skała; Ojców; Korzkiew; Kraków

Długość szlaku: 164

Miasta na szlaku dla rowerzystów:

Częstochowa; Olsztyn; Zrębice; Złoty Potok; Ostrężnik; Czatachowa; Mirów; Bobolice; Podlesice; Morsko; Kromołów; Podzamcze; Ryczów; Smoleń; Bydlin; Jaroszowiec; Olkusz; Paczółtowice; Krzeszowice; Rudno; Brzoskwinia; Szczyglice; Kraków.

Rodzaj trasy: turystyczna

Długość szlaku: 186 km

Więcej informacji:

https://www.orlegniazda.pl/

Kontakt:

Związek Gmin Jurajskich

Ogrodzieniec, pl. Wolności 42

tel./fax (32) 673-33-64, fax (32) 673-37-98

e-mail: biuro@jura.info.pl

Administrator regionalny:

Rafał Kupczak

e-mail: rafal@silesia.travel

Foto i tekst: wikipedia i strona www.

Mapa

Wyświetleń: 6