Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Wzrastanie

Zachęcamy Cię do codziennej pracy nad sobą w Duchu Świętym, w oparciu o cytaty Słowa Bożego, Święte Modlitwy, wypowiedzi Świętych Osób oraz refleksje przedstawione poniżej.

  Adoruj Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie jak najwięcej……póki masz na to życie..

  czw., 10 marca, 9:57
  Wyświetl na osobnej stronie...
  …..A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, Chcę cię wyrzucić z Mych Ust….. Apokalipsa Świętego Jana
  czw., 10 marca, 9:55
  Wyświetl na osobnej stronie...
  „Najmilsi w Panu! W czasie Mszy Świętej najprędzej otrzymamy od Pana Boga Łaskę nawrócenia. Widział Święty Paweł pustelnik, jak wchodził do Kościoła na Mszę Świętą człowiek pięknie ubrany w towarzystwie złych duchów a wychodził w otoczeniu licznego Orszaku Aniołów. „O Panie Boże, wołał Święty, jak miłą musi być dla Ciebie Msza Święta, kiedy takich Dokonuje przemian”. Sobór Trydencki wyraźnie powiada, że Ofiara Mszy Świętej Uspokaja Gniew Boży, Sprawia nawrócenie grzeszników, Uwesela Niebo, Pomaga duszom w Czyśćcu i Sprowadza Błogosławieństwo na ziemię. – Bracia moi, gdybyśmy wiedzieli, czym jest Ta Ofiara, z jak wielką czcią znajdowalibyśmy się na Niej! Niestety, taki Skarb posiadamy a przecież nędzni i ubodzy jesteśmy i to z własnej winy i niedbalstwa!”
  (Nauka o Mszy Świętej,
  Święty Jan Maria Vianney)
  czw., 10 marca, 9:54
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Postępuj Święcie….

  czw., 10 marca, 9:54
  Wyświetl na osobnej stronie...
  ..Błogosław, duszo moja, Pana,
  i wszystko, co jest we mnie, Święte Imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj
  o wszystkich Jego Dobrodziejstwach…..
  Psalm….
  czw., 10 marca, 9:53
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Modlitwa do Świętego Józefa, Orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach: Chwalebny Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, Pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, Najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do Świętości, Mężu Sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, Najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, Któremu został powierzony Najdroższy Skarb nasz, Jezus, Weź pod Swoją Opiekę i Wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na Chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

  czw., 10 marca, 9:52
  Wyświetl na osobnej stronie...

  A jeśli Narody zawiodą, Polska musi zaufać Chrystusowi, Który Łkał nad grobem Łazarza i Który Płacze teraz nad Polską. Wtedy Polska znajdzie zapewnienie swojej Chwały w Tym, Który Mówi: „Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem”. Arcybiskup Fulton J. Sheen Źródło: „On Being Human”, 1983 r., str. 301-304. (Tekst pochodzi z 1953 r.)

  czw., 10 marca, 9:51
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Módlmy się aby Pan Jezus Zwycięstwa Dokonał nad każdym złem i Ujawniona Została Prawda….!

  czw., 10 marca, 9:51
  Wyświetl na osobnej stronie...
  POTĘGA ŚWIĘTEGO RÓŻAŃCA
  czw., 10 marca, 9:50
  Wyświetl na osobnej stronie...
  Broń Pana Jezusa
  przed profanacją!
  To Twój Święty Obowiązek!
  czw., 10 marca, 9:49
  Wyświetl na osobnej stronie...
  Bądź Dobrym Człowiekiem.
  czw., 10 marca, 9:48
  Wyświetl na osobnej stronie...
  PIERWSZE CZYTANIE
  Jk 3, 1-10
  Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym
  czw., 10 marca, 9:47
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Pod Twoją Obronę, uciekamy się, Święta, Boża Rodzicielko….+

  czw., 10 marca, 9:47
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Wysławiaj Pana Boga, przez Modlitwę.

  czw., 10 marca, 9:46
  Wyświetl na osobnej stronie...
  -Błogosławić tym,
  którzy oczerniają.
  czw., 10 marca, 9:44
  Wyświetl na osobnej stronie...
  Wiara bez uczynków jest martwa.
  czw., 10 marca, 9:44
  Wyświetl na osobnej stronie...
  Módlmy się za Kapłanów, za Siostry Zakonne aby Pan Bóg Miał Pierwsze Miejsce w Ich Świętym Powołaniu.. Zdrowaś Maryjo..+
  czw., 10 marca, 9:43
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Święty Biskupie Pelczarze, błagamy Cię bardzo, Módl Się za grzesznym światem..+

  czw., 10 marca, 9:43
  Wyświetl na osobnej stronie...

  Modlitwa odmówiona przed Krucyfiksem.. Modlitwa Świętego Franciszka: Najwyższy, Chwalebny Boże, Rozjaśnij ciemności mego serca i Daj mi, Panie, Prawdziwą Wiarę, Niezachwianą Nadzieję i Doskonałą Miłość, Zrozumienie i Poznanie abym wypełniał Twoje Święte i Prawdziwe Posłannictwo.

  czw., 10 marca, 9:41
  Wyświetl na osobnej stronie...

  -dochować Wierności Przenajświętszemu Bożemu i Maryjnemu Sercu! -unikać wszystkiego! co Tą Wierność osłabia!

  czw., 10 marca, 9:40
  Wyświetl na osobnej stronie...

Skip to content