Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Związek Polaków w Rumunii (Suczawa) (778101240)

Adres: Suczawa, Rumunia, ul. Str. Ioan Vodă Viteazu no. 5, 720034.
Telefon: +40 230 520 355, +40722506887.
E-mail: dompolski.ro@gmail.com.

Opis miejsca


Związek Polaków w Rumunii powstał 16 marca 1990 roku pod nazwą Związek Polaków w Rumunii w Bukareszcie „Dom Polski” z inicjatywy grupy Polaków w Bukareszcie. Obecnie jest to organizacja zrzeszająca 15 lokalnych stowarzyszeń. Siedziba kierownictwa Związku mieści się w Domu Polskim w Suczawie, zbudowanym w latach 1903-1907 i odzyskanym przez Polaków po latach komunizmu w 1996 roku. Prezes Związku Polaków w Rumunii jest również członkiem Parlament rumuński mniejszości polskiej.

Związek Polaków jest jedyną organizacją Polaków w Rumunii. Obejmuje ona środowiska polonijne Bukowiny we wsiach powiatu suceawskiego, a także Polaków rozsianych po kraju, zrzeszonych w stowarzyszeniach działających w dużych miastach. Związek działa głównie na rzecz zachowania i kultywowania tradycji, nauki języka polskiego, utrzymywania więzi z Polską oraz troski o polonijne społeczności w Rumunii.

Źródło

Mapa

Wyświetleń: 3