Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

53 Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu (777895622)

Rozpoczęcie: 23 lutego 2020 o 18:00.
Zakończenie: 29 lutego 2020 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Tradycyjnie, u progu Wielkiego Postu w Kościele przeżywamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska.


Patronka Diecezji

Święta Boża Rodzicielka Maryja – Matka Odkupiciela

Tytuł katedry w Zamościu 

Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła


Tytuł katedry w Lubaczowie 

bł. Jakuba Strzemię


Data utworzenia
 

25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Jana Pawła II

Diecezję zamojsko-lubaczowską ze stolicą w Zamościu erygował, w ramach metropolii przemyskiej, papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus z 25 III 1992 r. Katedrą została kolegiata zamojska pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świetego Tomasza Apostoła, fundowana (1587-1598) przez hetmana Jana Zamoyskiego i konsekrowana przez biskupa bakowskiego Jana Chrzciciela Zamoyskiego (18 XI 1637), a konkatedrą – kościół pod wezw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie (1981-1991, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, 2 VI 1991, podczas jego wizyty w tym mieście, 2-3 VI tr.). Patronką diecezji jest Święta Boża Rodzicielka, Maryja Matka Odkupiciela.

Informacje szczegółowe

Mapa

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Diecezję zamojsko-lubaczowską ze stolicą w Zamościu erygował, w ramach metropolii przemyskiej, papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus z 25 III 1992 r. Katedrą została kolegiata zamojska pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła, fundowana (1587-1598) przez hetmana Jana Zamoyskiego i konsekrowana przez biskupa bakowskiego Jana Chrzciciela Zamoyskiego (18 XI 1637), a konkatedrą – kościół pod wezw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie (1981-1991, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, 2 VI 1991, podczas jego wizyty w tym mieście, 2-3 VI tr.).

Patronką diecezji jest Święta Boża Rodzicielka, Maryja Matka Odkupiciela.


Godzina Pracy:

pn. – pt. 9:00 – 13:30, śr. 9.00-13.30 i 14.30-17.00

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 101