Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Święty Ojciec Pio z Petrelciny: – Kobiety, których ubiór cechuje próżność, nigdy nie przyobleką Życia Pana Jezusa Chrystusa. Co więcej, tracą one Piękno swej duszy, gdy to bożyszcze wkroczy do ich serca. (…) Kto w swoich udrękach chce korzystać z mojej pomocy, musi i mnie pomóc w walce przeciw nieskromności……………..……
<
KAPLICZKI
DOMOWE