Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA
..Lecz Jezus, Znając tę myśl w ich sercach, Wziął dziecko, Postawił je przy Sobie i Rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w Imię Moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, Który Mnie Posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki»..
<
KAPLICZKI
DOMOWE