Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


„Na próżno staramy się powstrzymać upadek cywilizacji, jeśli nie formujemy Rodziny, będącej fundamentem i zasadą ludzkiej społeczności, wedle wzoru Świetej Ewangelii” – tłumaczy Papież Pius XII w Encyklice „Ingruentium malorum” z 15 września 1951 roku. „Zaręczamy, iż najefektywniejszym środkiem do podjęcia tak trudnego zadania” – dodaje Ojciec Święty w kolejnym akapicie – „jest zwyczaj Rodzinnej Świętej Modlitwy Różańcowej. (…) Nie siłą, nie orężem, nie ludzką potęgą ale z Bożą Pomocą Otrzymaną za pośrednictwem TEJ Świętej Modlitwy (…) Święty Kościół zdolny będzie nieustraszenie stawiać czoła piekielnemu wrogowi, rzucając mu w twarz słowa młodego Dawida: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w Imię Pana Zastępów (…). Dziś właśnie Odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. (…) Niech wiedzą wszyscy, że nie mieczem ani dzidą Pan Ocala. Ponieważ jest to Wojna Pana, On więc Odda was w nasze ręce”
(1 Sm 17, 45-47).
<
KAPLICZKI
DOMOWE