Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Ty, gdybyś szedł drogą bez przeszkód, sam nieraz zawróciłbyś w połowie i szukał światowej, ciernistej bez zasług dla Nieba, podług swej woli. Powinieneś się modlić: Boże, niech stanie się to wszystko, co w Oczach Twoich jest Dobrem: niech Wola Twoja będzie pokarmem moim i siłą! Zgadzaj się z Wolą Bożą nawet co do awansu a będziesz miał spo­kój; w postępach w nauce ochładzaj się Modlitwą Poboż­ną i pamiętaj, że tylko Święta Wiara, pokorna oświeca rozum a Cnota Święta nadziei uszlachetnia wolę twoją oraz Miłość Pana Boga Udoskonala całego człowieka; obowiąz­kiem zaś twoim — nie wchodzić w układy żadne z su­mieniem ze szkodą duszy!
Ksiądz Jan Domaszewicz
<
KAPLICZKI
DOMOWE