Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Cóż tu jeszcze dodać? Chyba to, że jeśli owa audiencjonalna sala Ducha Świętego nie wydaje się ani zbyt obszerną ani zbyt pustą, to znak, że Obecnością Swoją Wy­pełnia ją Pan Bóg a Ta Obecność Najświętsza ci wystarcza. Umiejmy dobrze spożytkować owe Cenne Godziny Posłuchań, wystrzega­jąc się wszystkich myśli pustych, wszyst­kich rozmów przeciwnych Miłości bliźniego, wszelkich zajęć niepotrzebnych, nie pozwalających nam na pozostawienie w Słodkim Sam na Sam z Duchem Świętym.

O. Boissieu O.P., Życie wewnętrzne w duszach ludzi czynu, Poznań 1935, s. 89-91.

(PCh24.pl)
<
KAPLICZKI
DOMOWE