Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Jak otrzymać Łaskę Bożą i jak z Nią współdziałać – Święty Biskup Józef Pelczar

Nauka Katolicka, Święty Biskup Józef Pelczar:

Przede wszystkiem przygotuj miejsce dla Łaski, to jest, oczyść serce. Oczyść więc pierwej duszę przez pokutę i umartwienie, do czego ci Pomocy Bożej nie braknie a wtenczas Duch Święty Działać Będzie Skuteczniej.

Usuń grzech;

-grzech bowiem jest głównym nieprzyjacielem Ducha Świętego! — grzech Go zasmuca! grzech gasi w duszy Światłość Jego! i kiedy Duch Święty Rozlewa Miłość Bożą w sercach naszych, grzech przeciwnie Tę Miłość osłabia albo zgoła zabija, — słowem, grzech sprzeciwia się wszelakim Sprawom i Darom Ducha Świętego

<
KAPLICZKI
DOMOWE