Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Modlitwa do Ducha Świętego: „O Duchu Święty, Duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, Kieruj, Wzmacniaj i Pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i Rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie Zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie Dopuścisz, Daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę. Amen”.

czw., 2 czerwca, 9:39
Wzrastanie - więcej wpisów...