Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
„..Albowiem sami tylko Kapłani, należycie wyświęceni w Kościele, mają władzę odprawiania Mszy Świętej i poświęcania Ciała Chrystusowego.
Kapłan jest wprawdzie ofiarnikiem Bożym, posługującym się Słowami Bożymi na Mocy Rozkazu i Ustanowienia Samego Boga ale Głównym i Niewidzialnie Działającym Sprawcą Najświętszego Sakramentu Jest Sam Bóg, Któremu wszystko podlega wedle Skinienia Woli i służy według Rozkazu”….
– ( Święty Tomasz a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa” ).
sob., 25 czerwca, 14:55
Wzrastanie - więcej wpisów...