Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Pan Bóg bardzo Sobie Podoba, gdy ufamy Jego Miłosierdziu; w ten sposób bowiem czcimy i wywyższamy Tę Jego Dobroć Nieskończoną, Którą Zamierzył Okazać światu przez Dzieło Stworzenia. Dlatego Prorok woła: Niech się, o Boże, weselą wszyscy, nadzieję mający w Tobie: na wieki bowiem będą szczęśliwi, i Będziesz Mieszkał w nich (Ps. 5, 12). Pan Bóg Opiekuje Się i Zbawia tych, co w Nim nadzieję pokładają: Obrońcą Jest wszystkich, w Nim ufających (Ps. 17, 31). Który Zbawiasz nadzieję mających w Tobie (Ps. 16, 7). O jak wielkie rzeczy Obiecuje Pan Bóg w Piśmie Świętym tym, co w Nim ufają! Kto w Panu Bogu zaufał nie upadnie w grzechy: Nie zgrzeszą wszyscy mający w Nim nadzieję (Ps. 33, 23)…..
(-Niewolnik Maryi…)
czw., 21 lipca, 21:34
Wzrastanie - więcej wpisów...