Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
….Nie ma zła, z którego Pan Bóg Nie Mógłby Wyprowadzić
Większego Dobra.
Nie ma cierpienia, z którego Nie Mógłby Uczynić Drogi Prowadzącej do Niego….
-karmel.pl
wt., 8 listopada, 15:50
Wzrastanie - więcej wpisów...