Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
EWANGELIA
Mt 7, 21. 24-27
Kto spełnia Wolę Bożą, wejdzie do Królestwa Niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus Powiedział do Swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia Wolę Mojego Ojca, Który Jest w Niebie.
Każdego więc, kto Tych Słów Moich słucha i wypełnia Je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto Tych Słów Moich słucha, a nie wypełnia Ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Oto Słowo Pańskie.
pt., 2 grudnia, 22:22
Wzrastanie - więcej wpisów...