Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
LEKCJA
Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła.
1 P 5:6-11
Najmilsi: Uniżajcie się pod Możną Ręką Bożą, aby Was Wywyższył w Czasie Nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On Ma Pieczę o was……
pon., 26 czerwca, 14:21
Wzrastanie - więcej wpisów...
Skip to content