Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
EWANGELIA
Ciąg dalszy ☩ Ewangelii Świętej według Łukasza.
Łk 12:32-34
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom Swoim: «Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż Spodobało Się Ojcu waszemu Dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę……….
wt., 18 lipca, 14:32
Wzrastanie - więcej wpisów...