Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Pan Bóg Stworzyciel, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Mijają 233 lata od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś obchodzimy Święto Narodowe ustanowione na pamiątkę tamtego wydarzenia. Uchwalona 3 maja ustawa zasadnicza wprowadzała szereg zmian w zakresie m.in. zrównania praw obywateli różnych stanów. Dokument obowiązywał 14 miesięcy. Został obalony przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką..
-Radio Maryja.
sob., 4 maja, 15:50
Wzrastanie - więcej wpisów...
Skip to content