Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Adoracja Najświętszego Sakramentu (777893799)

Rozpoczęcie: 4 czerwca 2020 o 18:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


„Mów, Panie,
bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9)

W czwartek po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu



Historia skrzatuskiego sanktuarium to historia wiary i nadziei pokoleń, które czerpały je z modlitwy do Maryi, przedstawionej z martwym ciałem Syna na kolanach.

XV-wieczna Pieta z wierzbowego drewna trafiła do Skrzatusza w 1575 r. po dramatycznych wydarzeniach w kościele w Mielęcinie leżącym ok. 15 km na południowy zachód od Wałcza. Tam luteranie wyrzucili ją z kościoła, uszkodzili, usiłowali utopić, w końcu odsprzedali przygodnemu garncarzowi z Piły. Od niego nabyła figurę, z myślą umieszczenia jej w miejscowym drewnianym kościółku, mieszkanka Skrzatusza, Katarzyna Kadujska . Skrzatusz był wówczas filią parafii pw. Świętego Mikołaja w Wałczu, a kościół w Skrzatuszu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, poświęcony został w 1572 r.  

Napływ wiernych, proszących o Maryję o łaski, początkowo liczny, spadał aż do wydarzenia z 1621 r. kiedy uwagę przechodzących obok Skrzatusza nocą podróżnych zwróciła jasność bijąca od kościoła, a ściślej od figury Piety, stojącej wtedy na bocznym ołtarzu kościoła.
Figurę uroczyście przeniesiono na główny ołtarz drewnianego kościółka, a do Skrzatusza znów napłynęły rzesze wiernych, prosząc o Łaski. W 1660 r. biskup poznański Wojciech Tolibowski erygował samodzielną parafię w Skrzatuszu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do parafii Skrzatusz przyłączono wówczas m.in. osady i wsie: Czaplę, Chude, Dąbrówkę, Klęśnik, Pluty, Popowo, Różewo, Wiesiółkę, Witankowo oraz Tarnowo.  

Pierwszym proboszczem parafii został jezuita ksiądz Jakub Krueński. Figura Piety uznana za cudowną przez biskupa poznańskiego na podstawie dokumentacji 66 wydarzeń uznanych za cudowne.

Przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w salce nad kaplicą adoracji pełnią dyżury małżeństwa, doradcy życia rodzinnego, siostry, księża gotowi pomóc. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Szydłowo, ul. K. Kadrzyckiej 2, 64 – 930, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 726 690 353, 67 216 11 30
  • E-mail: skrzatusz@koszalin.opoka.org.pl
  • WWW: http://skrzatusz-sanktuarium.pl

Mapa

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ PARAFIA p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP w SKRZATUSZU


Historia skrzatuskiej parafii wiąże się nierozerwalnie z historią XV-wiecznej Piety – rzeźby z wierzbowego drewna, która trafiła do Skrzatusza ok. 1575 r. po dramatycznych wydarzeniach w Kościele w Mielęcinie, leżącym ok. 15 km na południowy zachód od Wałcza.Tam luteranie wyrzucili Ją z Kościoła, uszkodzili, usiłowali utopić, w końcu odsprzedali przygodnemu garncarzowi z Piły. Od niego nabyła Figurę, z myślą umieszczenia jej w miejscowym drewnianym Kościółku, mieszkanka Skrzatusza, Katarzyna Kadujska [Kadrzycka]. Skrzatusz był wówczas filią parafii p.w. Świętego Mikołaja w Wałczu, a Kościół w Skrzatuszu p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, poświęcony został w 1572 r.

Napływ wiernych, proszących Maryję o Łaski, początkowo liczny, spadał aż do wydarzenia z 1621 r. kiedy uwagę przechodzących obok Skrzatusza nocą podróżnych zwróciła jasność bijąca od Kościoła, a ściślej od Figury Piety, stojącej wtedy w bocznym Ołtarzu Kościoła. Figurę uroczyście przeniesiono na główny Ołtarz drewnianego Kościółka, a do Skrzatusza znów napłynęły rzesze wiernych. 

W 1660 r., została erygowana samodzielna parafia w Skrzatuszu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem parafii został jezuita Ksiądz Jakub Krueński. Figura Piety uznana za cudowną przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego, na podstawie dokumentacji 66 wydarzeń uznanych za cudowne.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 698 446 375
  • E-mail: krzatusz@koszalin.opoka.org.pl

Wyświetleń: 3