Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Adoracja Najświętszego Sakramentu (całodobowa) (777900115)

Rozpoczęcie: 1 stycznia 2020 o 1:00.
Zakończenie: 31 grudnia 2020 o 0:00.

Dla chorych Dla sióstr zakonnych Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla kobiet w Stanie Błogosławionym Dla mężczyzn Dla narzeczonych Dla małżeństw Dla dzieci Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2096 Adoracja jest pierwszym Aktem Cnoty religijności. Adorować Boga oznacza Uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za Nieskończoną i Miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8) Mówi Jezus, Powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13).

Kaplica Wieczystej Adoracji przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŁagiewnikachW Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, płonie Ogień Miłosierdzia, zapalony w Watykanie w prywatnej Kaplicy przez Jana Pawła II. Ojciec Święty gorąco pragnie, aby – na wzór wielu Sanktuariów świata – była to Adoracja Wieczysta! Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o zgłaszanie swej gotowości do takiej modlitwy poszczególnych grup, wspólnot czy nawet kilku chętnych osób z parafii, które mogłyby otwartym sercem podjąć to zadanie.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420, woj. małopolskie
  • Telefon: 122523311, 122523333
  • E-mail: adoracja@milosierdzie.pl
  • WWW: http://www.milosierdzie.pl

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki


Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień (ponad 280), jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i on-line na stronie: faustyna.pl. Do tego miejsca można odnieść słowa, które Bóg powiedział do Mojżesza: Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz – święta jest.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 12