Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Dni Pustelnicze (777872010)

Rozpoczęcie: 27 lutego 2020 o 18:00.
Zakończenie: 1 marca 2020 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


 Dni pustelnicze dla spragnionych ciszy i modlitwy.

 

Dom Rekolekcyjny – Karmelitanki Dzieciątka Jezus – CzernaPierwsze cztery siostry przybyły do Czernej w maju 1938 r., a już w sierpniu tego samego roku rozpoczęły się systematyczne serie rekolekcji zamkniętych.

Twórcom domu rekolekcyjnego chodziło o stworzenie odpowiednich warunków, aby móc w oderwaniu od wiru zajęć i rzeczy zewnętrznych spędzić kilka dni w tym pięknym zakątku, w atmosferze sprzyjającej modlitwie i refleksji. 

Karmel w języku hebrajskim znaczy ogród. Ogrody i naturalne piękno kwiatów zachwyca, pociąga i stwarza uroczą atmosferę prostoty i naturalnego wyciszenia. Zapraszamy więc do karmelitańskiego ogrodu. 

Według św. Matki Teresy umiejętnością Karmelu jest modlitwa, dlatego tej umiejętności przede wszystkim chcemy uczyć odprawiających rekolekcje. 

Zapraszamy do naszego Domu Rekolekcyjnego wszystkich Młodych, którzy pragną wsłuchiwać się w głos Tego, o którym wiemy, że nas miłuje…

Informacje szczegółowe

Mapa

Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Czernej


Wzorujemy nasze życie na Osobie Chrystusa-Dzieciątka, który był Synem Ojca zarówno w żłóbku jak i na krzyżu, i pozostał Nim w Eucharystii. Wobec Boga staramy się być jak dzieci – ufne, całkowicie zdane na Niego i przekonane o Jego bezwarunkowej, darmowej miłości do wszystkich. Tę miłość niesiemy osobom do których nas posyła.

W powyższym cytacie nasz Ojciec Założyciel wymienia główne cechy misji, czyli charyzmatu, który do dziś ożywia Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, są to:

  • życie wg rad ewangelicznych: czystość serca, ubóstwo, posłuszeństwo woli Ojca,zasadnicze rysy duchowości karmelitańskiej
  • ustawiczna modlitwa, umartwienie, ofiarna miłość, która przynosi dla Kościoła owoce apostolstwa;
  • cechy dziecięctwa – ufność, ubóstwo, pokora, miłość wzajemna;
  • apostolstwo – jako udział w misji Syna Bożego, czyli roznoszenie po ziemi ognia Bożej miłości.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 3