Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Droga Krzyżowa (778106705)

Rozpoczęcie: 12 marca 2021 o 17:45.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Któryś za nas Cierpiał Rany,

Jezus Chryste Zmiłuj się nad nami,

i Ty Któraś Współcierpiała

Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Parafia Świętego Stanisława KostkiParafia Pod Wezwaniem  Stanisława Kostki została utworzona decyzją Biskupa Stefana Regmunta 1 sierpnia 2009 roku. Wydzielono ją z Parafii Pod Wezwaniem Świętego Brata Alberta oraz Pod Wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Jej siedzibą i Kościołem Parafialnym został dotychczasowy budynek Kaplicy i Domu Parafialnego przy ul. Obywatelskiej 1. Jednocześnie z dniem 1 września 2009 roku utworzono przy Parafii Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży mianując Księdza Roberta Patro jego dyrektorem.

Pierwszym Proboszczem i organizatorem Parafii został Ksiądz Krzysztof Foryś, który od samego początku przystąpił do trudnych remontów budynku Parafialnego. Dotychczasowy trzykondygnacyjny blok (dawny hotel robotniczy) otrzymał dwuspadowy dach i wieżę, a także została wykonana nowa elewacja. W ten sposób budynek otrzymał Sakralny kształt i charakter.

W dniu 18 listopada 2011 roku Biskup Stefan Regmunt po raz pierwszy w dziejach Parafii przeprowadził jej kanoniczna wizytację. Z ważniejszych wydarzeń należy także wspomnieć, że 18 września 2016 roku zainstalowano w Kościele Relikwie Świętego Stanisława Kostki otrzymane od Ojców Jezuitów z Rzymu.
W styczniu 2019 roku rozpoczął się kompleksowy remont wnętrza Kościoła i całego budynku Parafialnego.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Zielona Góra, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra, woj. dolnośląskie
  • Telefon: 68 320 08 77, 606 794 392
  • E-mail: info@kostka.zgora.pl
  • WWW: http://www.kostka.zgora.pl

Mapa

Parafia św. Stanisława Kostki ( 777852694 )


Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie – wiosce położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji płockiej, w październiku 1550 roku. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski, a matką jego była Małgorzata z Kryskich z Drobnina. Obie rodziny: Kostków i Kryskich były w XVI wieku dobrze znane. I tak jeden z braci matki, Albert, wsławił się poselstwami z ramienia króla Zygmunta Augusta: do Rzymu, do cesarza Ferdynanda i do króla Hiszpanii, Filipa II. Drugi jej brat był wojewodą mazowieckim. Jan Kostka, krewny ojca, był kasztelanem gdańskim, a nawet kandydatem na króla polskiego, popieranym przez sułtana tureckiego, Selima. Piotr Kostka był biskupem chełmińskim.

Stanisław nie był jedynakiem. Miał trzech braci i dwie siostry: Pawła, najstarszego z rodzeństwa (+1607), Wojciecha (+1576), Mikołaja, Annę i drugą siostrę nieznaną z imienia. Śmiertelne szczątki rodziców i braci św. Stanisława spoczywają w kościele parafialnym w Przasnyszu, w kaplicy Kostków. Jaki był styl życia rodziny Kotków w owych latach najlepiej przedstawia Paweł Kostka: Rodzice chcieli, byśmy byli wychowani we wierze katolickiej, zaznajomieni

z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas zawsze – sami jak przez domowników – do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia,

z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim tak jak rodzicom wolno było nas napominać, wszystkich jak panów czciliśmy.

Historia rodziny nie przekazała bliższych danych o latach dziecięcych św. Stanisława. Wspomina tylko jeden szczegół

z jego charakterystyki: to, że był bardzo uwrażliwiony na brutalne żarty. Jego brat, Paweł, wspomina, że Gdy przy stole rodzinnym siedzieliśmy razem i coś według sposobu świeckiego było opowiedziane nieco za swobodnie, drogi braciszek miał to we zwyczaju, obróciwszy do nieba oczy, tracił przytomność i jak martwy spadałby pod stół, gdyby go ktoś nie pochwycił. Sprawiło to, że ojciec w czasie przyjęć musiał napominać gości do umiaru w słowach.

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale w żywotach świętych czytamy o niezwykłej wrażliwości dzieci na grzech. I tak np. św. Dominik Savio (+1857) w siódmym roku życia z okazji pierwszej Komunii świętej zdobył się na takie postanowienie: Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Łaska ma swoje drogi, a dusza dziecka jest na jej działanie szczególnie uczulona.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 68 320 08 77, 606 794 392
  • E-mail: info@kostka.zgora.pl

Wyświetleń: 2