Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Droga Krzyżowa (778106849)

Opis wydarzenia


Któryś za nas Cierpiał Rany,

Jezus Chryste Zmiłuj się nad nami,

i Ty Któraś Współcierpiała

Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Parafia Pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego FrelichowskiegoKościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego  Frelichowskiego posiada średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, równą wysokość naw i Prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe Ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W Prezbiterium obok rokokowego Ołtarza Głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. Parafia Erygowana 1 kwietnia 1831.

W Kościele znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika.

ODPUSTY : 15.08 Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

                            23.02 Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego 

                            25.03 Uroczystości Maryjne

                            08.12 Uroczystości Maryjne 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń, ul. Panny Marii 2, 87-100, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: +48 663 387 219 , +48 566222603
  • E-mail: parafiawnmptorun@gmail.com
  • WWW: http://parafia-wnmp.pl

Mapa

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Księdza Stefana W. Frelichowskiego ( 777976639 )


Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Błogosławionego Księdza Stefana W. Frelichowskiego posiada średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe Ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium obok rokokowego Ołtarza Głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. Parafia erygowana 1 kwietnia 1831.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 566222603
  • E-mail: parafiawnmptorun@gmail.com

Wyświetleń: 1