Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Film ,,Via Dolorosa” („Droga Zbawienia”) (778128631)

Rozpoczęcie: 22 marca 2021 o 1:00.
Zakończenie: 22 kwietnia 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Internet.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Zapraszamy do szczególnego przygotowania się na Ponowne Przyjście Pana! W tym wielkim Przeżyciu pomóc nam może film pt. „Via Dolorosa” („Droga Zbawienia”).

Film z przekazem Zwycięstwa Jezusa został wyprodukowany przez Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi. Wzbogaceniem filmu jest komentarz Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego, który wprowadza nas w atmosferę czasów, gdy po tej ziemi Stąpał Jezus Chrystus. Poznając współczesność miejsc związanych z Męką naszego Zbawiciela przeżyjemy głębiej Tajemnicę, która ostatecznie Przyniosła światu Radosną Nowinę Zmartwychwstania i Zwycięstwa Jezusa na Krzyżu. 

Cały film można zobaczyć na stronie ,,Via Dolorosa”.

Internet


WIrtualny świat

Informacje szczegółowe

  • Adres: Warszawa, woj. podkarpackie

Mapa

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi ( 777948459 )


Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi
rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz, Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Dwa lata później, w listopadzie 2001 roku został powołany do życia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi.


Działalność i inicjatywy

Nasza działalność jest w całości finansowana z datków Dobrodziejów Stowarzyszenia i Instytutu. Kontaktujemy się z naszymi Przyjaciółmi na różne sposoby – poprzez kampanie mailingowe, e-mailingowe, media społecznościowe oraz osobiście na spotkaniach w miastach i miasteczkach całego kraju, a także przy okazjach specjalnych, jak np. coroczny Kongres Konserwatywny czy Kongres Apostołów Fatimy zorganizowany w 2017 roku w Krakowie.
W roku 2002 w trosce o Chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut Księdza Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie Chrześcijańskich wartości i zasad moralnych wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.
W momencie powstania Stowarzyszenia byliśmy jedyną organizacją katolików świeckich w Polsce, która postawiła sobie za cel organizowanie publicznych kampanii w obronie zasad cywilizacji Chrześcijańskiej, a przede wszystkim małżeństwa i rodziny. (Z naszymi akcjami można zapoznać się w dziale: Kampanie). Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 2000 różnego typu akcji: pikiet, konferencji, protestów, które miały za zadanie obudzić sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę zasad Chrześcijańskich w życiu publicznym.
W ramach swojej działalności wydajemy pisma, m.in. „Przymierze z Maryją” – największe nieodpłatnie dostępne Chrześcijańskie czasopismo w Polsce, ukazujące się co dwa miesiące w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. „Polonia Christiana” to z kolei magazyn opinii, gromadzący głosy uznanych katolickich i konserwatywnych publicystów, takich jak Grzegorz Braun, Andrzej Pilipiuk, prof. Grzegorz Kucharczyk czy kardynał Raymond Leo Burke.
Chcąc trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców, w marcu 2012 roku otworzyliśmy portal informacyjny PCh24.pl. Pierwszym redaktorem naczelnym został Piotr Doerre. Od listopada 2017 roku tę funkcję sprawuje red. Krystian Kratiuk. Na portalu możemy regularnie czytać artykuły uznanych publicystów konserwatywnych i katolickich, m.in. prof. Jacka Bartyzela, prof. Roberta de Mattei, dr. Bartłomieja Grysy, dr. Marcina Jendrzejczaka, Pawła Chmielewskiego, Tomasza Cukiernika, Bogdana Dobosza czy Łukasza Karpiela.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 12 423 44 23
  • E-mail: SKCH@PIOTRSKARGA.PL

Wyświetleń: 34