Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (777993706)

Rozpoczęcie: 5 grudnia 2020 o 7:40.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki Ku Większej Czci Twej i Ozdobie;
Prosząc, byś nas Zbawienną Drogą Prowadziła,
A przy śmierci nam Słodką Opiekunką Była.

Antyfona

Tać to Różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza Ne Postała.

K.: W Poczęciu Swoim, Panno, Niepokalanaś była.

W.: Módl się za nami do Ojca, Któregoś Syna Porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, Królowo Niebieska, Cesarzowo świata, Ucieczko i Patronko wszystkich grzesznych, Matko Nieprzebranego Miłosierdzia! Wspomnij na nas, Święta Panno i Matko Miłościwa w Godzinę Śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać Imion: Jezus, Maryja! Natenczas, Święta Panno i Matko Miłościwa, Broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, Zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź Dusze nasze do Królestwa Niebieskiego. O Najłaskawsza Dziewico, Niepokalana Maryjo!

W.: Amen.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych.

K.: Pani, Wysłuchaj Modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi Swemu mieszkanie Zgotował, Ciebie prosimy, Abyś przez Wstawiennictwo Tej, Którąś dla Przewidzianej Śmierci Tego Syna od wszelkiej Zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie Dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą Żyje i Króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana EwangelistyW okresie niemal 800 letniej historii Kościoła zmienne były jego losy. W latach 1530-1583 świętojańska Fara służyła protestantom, przez następne 13 lat użytkowana była wspólnie, zarówno przez katolików jak i protestantów. W okresie tym wnętrze Kościoła otynkowano i pobielono, zacierając XIV i XV wieczne malowidła ścienne o tematyce religijnej, których motywy nie odpowiadały nowej religii. Odsłonięte obecnie częściowo (głównie w Prezbiterium i na wschodniej ścianie) świadczą o bogactwie średniowiecznej dekoracji ścian. W roku 1596 Kościół przejmują Jezuici i w ich posiadaniu Świątynia jest do roku 1772. Od tego roku staromiejska Fara ponownie staje się Kościołem Parafialnym Starego Miasta Torunia, służąc jego mieszkańcom do czasów obecnych.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń 87-100, ul. Żeglarska 16, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 56 657 14 80
  • E-mail: parafia@katedrajanow.pl
  • WWW: http://www.katedratorun.pl/

Mapa

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty


Patronowie

Jan Chrzciciel urodził się w miasteczku położonym w górach Judei.Był synem kapłana Zachariasza i jego żony, Elżbiety, która wywodziła się również z rodziny kapłańskiej. Zapowiedziany przez Anioła. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), a więc na przełomie 28/29 r. Jan usłyszał Boże wołanie, wzywające go do Głoszenia Nadchodzącego Królestwa Bożego i Udzielania Chrztu Pokuty.Czynił to w rozmaitych miejscach: na pustkowiu (Mk 1, 3; Mt 3, 1), nad Jordanem (Mk 1, 5 itd.), w Betami (J 1, 28), później w Ainon niedaleko Salim (J 3, 23). 

Jan Ewangelista zawód rybaka, jaki Jan uprawiał, zbliżał go do dwóch innych Apostołów: Piotra i Andrzeja (Łk 5, 10; J 21, 2). Niemal razem z Nimi powołany został przez Chrystusa (Mk 1, 19 n) i u Jego boku, jak to już zaznaczyliśmy, zajął miejsce uprzywilejowane. W scenie Konania Zbawiciela na Krzyżu Jan Pojawia się jako Powiernik spraw najintymniejszych oraz przybrany Syn-Opiekun Jezusowej Matki (13, 21 nn; 19, 25-27).

Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałki i czwartki: w godz. 9.oo-10.00

wtorki i piątki: w godz. 16.00 – 17.00

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5